Nowe programy szkoleń opublikowane

Na stronie internetowej Komendy Głównej PSP opublikowano nowe programy szkoleń dla strażaków ratowników OSP. Zmiany dotyczą szkoleń podstawowych, jak też szkoleń dla osób funkcyjnych w OSP (kierujących działaniem ratowniczym, kierowców-konserwatorów, naczelników i komendantów gminnych).

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opublikowała na swojej stronie internetowej nowe programy szkoleń dla strażaków ratowników OSP i osób pełniących niektóre funkcje. Są to:

Dokumenty, zatwierdzone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, opracowało Biuro Edukacji Komendy Głównej PSP. Konieczność ich opracowania wynikała z istotnych zmian w porządku prawnym. W szczególności wejścia w życie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, ale też zwykłej, odbywającej się co kilka lat ewaluacji obowiązujących programów. Dotychczasowe programy opracowano w 2015 roku.

Szkolenie podstawowe, według nowego programu, będzie trwać o 10 godzin dydaktycznych dłużej (136 zamiast 126). Program podzielony jest na trzy zasadnicze bloki:

  • spotkanie organizacyjne obejmujące m.in. szkolenia z zakresu BHP – 3 godziny,
  • zajęcia dydaktyczne – 128 godzin,
  • egzamin teoretyczny i praktyczny – 5 godzin.

W programie uwzględniono m.in. możliwość udziału w szkoleniu osób w przedziale wieku 16-18. Znalazł się również zapis wskazujący na konieczność organizacji (poza wymienionymi wyżej 136 godzinami) szkolenia na temat współpracy z zespołami HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Pozostałe szkolenia

Niewielkie zmiany pojawiły się w programie szkolenia dla kierowców-konserwatorów. Względem poprzedniego programu kurs został wydłużony o jedną godzinę (z 28 na 29 godzin, w tym 5 przewidzianych na egzamin). Na realizację tematu Zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych stary program przewidywał tylko 1 godzinę teorii. W nowym programie przewidziano również 1 godzinę zajęć praktycznych.

Sporo zmian naniesiono w programie szkolenia dla kierujących działaniem ratowniczym dla strażaków OSP. Został on skrócony o 1 godzinę (z 36 do 35 godzin), usunięto również jeden z tematów: Kierowanie działaniami na przykładzie wybranych akcji ratowniczych. Więcej godzin przeznaczono na realizację tematów: Kierowanie działaniami ratowniczymi (4 godziny teorii i 1 praktyki, zamiast 2 godzin teorii i 1 praktyki), Rozpoznanie i organizacja działań ratowniczych podczas lokalnych podtopień i powodzi (1 godzina teorii i 1 praktyki, zamiast 1 godziny teorii). Skrócono za to czas trwania egzaminu z 3 do 1 godziny.

Zgodnie z nowym programem skróceniu (do 1 godziny) uległ także czas trwania egzaminu wieńczącego szkolenie dla naczelników OSP. Dotychczas były to 2 godziny. Ponadto dwa tematy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy/służby połączono w jeden, zachowując dotychczasowy wymiar godzin. Szkolenie naczelników, po zmianach, będzie trwało 17 godzin (po staremu 18 godzin).

Również 17 godzin (zamiast 18) trwać będzie szkolenie dla komendantów gminnych ochrony przeciwpożarowej. Tutaj także skróceniu uległ czas trwania egzaminu końcowego. W warstwie merytorycznej zmiany są stosunkowo niewielkie. Wynikają bardziej z nowych – wprowadzonych ustawą o OSP – zasad funkcjonowania komendantów gminnych.

Pierwsze szkolenia oparte na nowych programach powinny ruszyć już niebawem.

Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: KP PSP Augustów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »