Ochotnicze Straże Pożarne w walce z koronawirusem

Ponad 2500 jednostek ochotniczych straży pożarnych z całej Polski przewidziano do prowadzenia różnorakich działań wspierających walkę z epidemią Covid-19 wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP, 2408 Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i 161 spoza KSRG z 2477 gmin w całej Polsce zostało wytypowanych do uczestniczenia w działaniach wspierających walkę z epidemią Covid-19. Do udziału w realizacji tych zadań przeszkolonych zostało 23344 druhów.

Działania w jakich uczestniczą druhowie to przede wszystkim zaopatrywanie osób objętych kwarantanną domową, a także osób starszych i innych wymagających wsparcia w żywność lub lekarstwa. Ponadto druhowie z wielu jednostek prowadzą akcję ostrzegawczą polegającą na nadawaniu komunikatów ostrzegawczych, wzywających do pozostania w domach, za pomocą samochodowych megafonów. Oprócz tego druhowie z Bełchatowa, Sławna, Żarnowa, a także OSP Łódź-Retkinia i  OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów uczestniczyli w organizacji mobilnych izb przyjęć na bazie namiotów. Oprócz tego jednostki OSP działające w Łodzi zabezpieczają jeden z akademików, w którym przebywają osoby objęte kwarantanną.

Zabezpieczenie polega na nadzorze w zakresie utrzymania porządku w obiekcie i przestrzegania dyscypliny osób w nim przebywających, poddawanych kwarantannie – informował Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Łodzi.

Strażacy uczestniczący w działaniach powinni stosować odpowiednie do sytuacji środki ochrony indywidualnej, jak również środki dezynfekcyjne. Środki te zostały określone w wytycznych opracowanych przez Komendę Główną PSP. Zdecydowana większość jednostek dotychczas nie posiadała takiego sprzętu. Jest on obecnie zakupowany ze środków własnych jednostek i sponsorów, jak również środków samorządowych. Również Państwowa Straż Pożarna zobowiązała się wyposażać druhów uczestniczących w działaniach w odpowiedni sprzęt.

Jak informuje Komenda Główna PSP: Jednostki te (wyznaczone do uczestnictwa w działaniach – przyp. red.) otrzymały w sumie:

   • 35 763 maseczek higienicznych,
   • 8 854 półmasek FFP,
   • 6 270 gogli, okularów ochronnych i przyłbic,
   • 203 998 rękawic jednorazowych,
   • 2 851 kombinezonów ochronnych,
   • 2 451 litrów płynów do dezynfekcji rąk,
   • 7 284 litrów płynów do dezynfekcji powierzchni.

Oprócz tego prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, Waldemar Pawlak zwrócił się z apelem do prezydenta Andrzeja Dudy o rozważenie możliwości spowodowania skorzystania z zapasów strategicznych dla doposażenia strażaków OSP w środki ochrony indywidualnej.

Prośba ta jest konsekwencją działań podejmowanych przez wojewodów, którzy polecają m.in. współpracę właściwym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz stacjom sanitarno-epidemiologicznym z PSP we współpracy z OSP będących będącymi KSRG, w celu zabezpieczenia osobom potrzebującym, będącym w kwarantannie, pomocy żywnościowej – informuje w komunikacie Związek OSP RP.

Wszystkie działania prowadzone przez strażaków PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej mają charakter wspierający działania służb medycznych i sanitarnych.

Fotografia nagłówkowa: Materiały KG PSP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »