Pierwsze ćwiczenia lubelskiego GFFF

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. lubelskiego wchodzący w skład modułu GFFF Poland do gaszenia pożarów lasu z ziemi ( z ang. Ground Forest Fire Fighting) w dniach 13 – 15 maja 2024 r. biorą udział w ćwiczeniach pod kryptonimem „GFFF lubelskie 2024”.

Ćwiczenia odbywają się na terenie powiatu krasnostawskiego (woj. lubelskie). W ćwiczeniach bierze udział 40 funkcjonariuszy z terenu województwa lubelskiego. Prowadzącymi są instruktorzy z województwa wielkopolskiego.

Podczas ćwiczeń strażacy doskonalą umiejętności w zakresie topografii, nawigacji GPS, wykorzystania pomp przenośnych oraz tzw. „małej armatury”. Funkcjonariusze uzupełniają wiedzę w zakresie standardów prowadzenia bezpiecznych działań oraz właściwą koordynację zadań poszczególnych zespołów, wykorzystania sprzętu podręcznego do budowy pasów oddzielenia przeciwpożarowego oraz technik kontrolowanego wypalania.

Po odprawie w rejonie koncentracji, zorganizowanym na terenie Leśnictwa Niemienice w Nadleśnictwie Krasnystaw, ćwiczący przystąpili do budowy bazy operacji w oparciu o posiadany sprzęt logistyczny, gwarantujący pełną samowystarczalność.

Do zadań stawianych przed uczestnikami ćwiczeń należy skompletowanie niezbędnego sprzętu, dotarcie do wskazanego miejsca, przeprowadzenie bezpośredniego natarcia na pożar, a także reagowanie na nieustannie zmieniającą się sytuację pożarową. Z uwagi na brak dostępu do źródeł wody działania prowadzone są jedynie przy wykorzystaniu sprzętu podręcznego.

Głównym celem ćwiczeń jest sprawdzenie przygotowania logistycznego Modułu do udziału w działaniach poza granicami kraju w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Ćwiczenia potrwają do późnych godzin nocnych.

Bezpośredni nadzór nad ćwiczeniami prowadzi st. bryg. Marek Chwalczuk – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wraz z p.o. Naczelnika Wydziału Operacyjnego – bryg. Jarosławem Hamalukiem.

 

Opracowanie: str. Joanna Biskup, Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »