Małopolskie OSP 2022: Rusza nabór wniosków

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego od 16 marca rusza nabór wniosków na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach konkursu pn. „MAŁOPOLSKIE OSP 2022”. W ramach konkursu jednostki OSP mogą ubiegać się m.in. o dofinansowanie zakupu sprzętu, remontu remizy czy jej wyposażenia.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2022 roku.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • prace budowlano-remontowe w remizach strażackich,
  • zakup sprzętu, umundurowania, kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji, zakup, remont bądź adaptację samochodu pożarniczego lub ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt,
  • zakup motopompy przewoźnej wysokiej wydajności powyżej 10 000 l/min wraz z wyposażeniem.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku w zakresie:

  • prac budowlano-remontowych w remizach strażackich – może wynieść do 60 000 zł,
  • zakupu sprzętu, umundurowania, kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji – może wynieść do 20 000 zł,
  • zakupu samochodu pożarniczego lub ratowniczo-gaśniczego – może wynieść do 50 000 zł,
  • remontu bądź adaptacji samochodu pożarniczego lub ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt – może wynieść do 20 000 zł,
  • zakupu motopompy przewoźnej wysokiej wydajności – może wynieść do 100 000 zł,

(szczegóły dotyczące wysokości dotacji w Regulaminie Konkursu).

Szczegóły na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/umwm w zakładce Rolnictwo →Konkursy oraz https://www.malopolska.pl w zakładce Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W latach 2009-2021 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał ponad 56,8 mln zł na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa małopolskiego.

W tym, na realizację prac budowlano-remontowych w wybranych remizach strażackich przekazano ponad 41,2 mln zł. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup materiałów budowlanych, prace budowlano-remontowe, w tym zagospodarowanie terenu wokół remizy.

Ponadto, 10,3 mln zł przekazano na zakup m.in. samochodów strażackich, sprzętów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej do działań bojowych, szkoleń oraz systemów selektywnego alarmowania.

Od roku 2015 Województwo Małopolskie wspiera finansowo jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych, które do realizacji zadań wykorzystują psy poszukiwawczo – ratownicze, tj. OSP GRS Nowy Sącz, OSP GPR Kęty i OSP GPR w Goszczy i OSP GPR Myślenice. Do roku 2021 przekazano łącznie 713 084,84 zł.

Opracowanie: UM Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »