Ćwiczenia z gaszenia pożarów obszarów leśnych w rejonie PCT Lipa

11 marca 2022 roku na terenie poligonu PCT Lipa odbyło się ćwiczenie sprawdzające koordynację działań jednostek Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służb Leśnych Nadleśnictwa Gościeradów.

Celem przeprowadzonych ćwiczeń było m.in.:

  •  Koordynacja, sprawdzenie i doskonalenie współdziałania służb dyżurnych (punktów alarmowych Wojskowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa Gościeradów, Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli).
  • Sprawdzenie środków alarmowania i łączności (dowodzenia, współdziałania pomiędzy współpracującymi siłami i środkami).
  • Sprawdzenie umiejętności utrzymania łączności pomiędzy KDR a odcinkami bojowymi.
  • Doskonalenie umiejętności współdziałania sił i środków OSPWL Dęba z innymi służbami przy gaszeniu pożarów obszarów leśnych w rejonie PCT Lipa.
  • Sprawdzenie parametrów taktyczno-bojowych Agregatu Pompowego AP 8000/8 oraz przyczepy wężowej – dostarczenie wody do miejsca pożaru.

Obszar, na którym przeprowadzone zostały ćwiczenia obejmuje południową część nadleśnictwa – obręb Poligon, leśnictwa: Stawki, Budy, Brzoza, Chwałowice, Antoniów i Nowiny, będący w użytkowaniu wojskowym. Teren ten jest szczególnie narażony na powstanie pożaru m.in. ze względu na występujące tu łatwopalne drzewostany sosnowe na siedliskach borowych, jak również na prowadzoną działalność wojskową w postaci szkoleń i ćwiczeń głównie na polach roboczych poligonu.

Przeprowadzone manewry gaśnicze były doskonałą okazją do doskonalenia umiejętności szybkiego reagowania i przeprowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, przemieszczania się samochodami pożarniczymi w warunkach terenowych, zapoznania się z obszarem poligonu oraz jego dojazdami pożarowymi. Wykorzystano również obecność sił PSP i OSP do poznania lokalizacji punktów poboru wody do zewnętrznego gaszenia pożaru z podziemnych zbiorników wodnych służących do celów przeciwpożarowych zlokalizowanych na Poligonie Lipa.

W ćwiczeniach udział wzięły jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików oraz siły i środki z Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli, Wojskowej Straży Pożarnej Nowa Dęba i Służby Leśnej Nadleśnictwa Gościeradów.

Opracowanie, Foto: KP PSP Stalowa Wola

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »