Nowelizacja budżetu z podpisem prezydenta. Więcej kasy dla PSP

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę nowelizującą tegoroczny budżet, a także ustawę wprowadzającą zmiany w tzw. ustawie okołobudżetowej. Dzięki tym zmianom zwiększony zostanie budżet Państwowej Straży Pożarnej na wydatki majątkowe. Zyskać mają również sami funkcjonariusze i pracownicy.

Większy niż szacowano wzrost gospodarczy i lepsza ściągalność podatków jak chce rząd. Czy też galopujący wzrost cen, wysoka inflacja oraz polityczna i księgowa kreatywność rządzących, jak chce opozycja i spora część komentatorów. Ocenę pozostawiamy ekspertom i czytelnikom. Niewątpliwie jednak, wg. danych rządowych, wpływy do budżetu okazały się znacznie wyższe niż zaplanowano to w ustawie budżetowej uchwalonej w styczniu tego roku. Rząd zdecydował się na dokonanie korekty planu finansowego państwa.

Sejm nowelizacją ustawy budżetowej zajął się na przełomie września i października. Ustawa z naniesionymi przez parlament poprawkami do podpisu prezydenta została przekazana w piątek (15.10). Po nowelizacja łączna kwota dochodów budżetu w 2021 r. wyniesie ponad 482,98 mld zł. (przy niespełna 404,5 mld zł. w pierwotnej wersji tegorocznego budżetu). Ustawa nowelizująca budżet zakłada też wzrost wydatków budżetu państwa do niespełna 523,5 mld zł (486,8 mld zł w wersji uchwalonej na początku roku). Deficyt budżetowy na dzień 31 grudnia 2021 ustalono na kwotę nie większą niż 40,5 mld zł. (ponad połowę mniej niż zakładano w pierwotnej wersji, tj. 82,3 mld zł).

Na nowelizacji zyskają m.in. służby mundurowe, w tym Państwowa Straż Pożarna

Dzięki nowelizacji jednostki Państwowej Straży Pożarnej zyskają dodatkowe 377 357 tys. złotych. Tym samym budżet formacji wzrośnie do 3 616 769 tys. złotych. W budżecie Komendy Głównej PSP zapisano dodatkowe 81 467 tys. złotych. Z tego 4 307 tys. to dodatkowe środki w grupie wydatków bieżących (po nowelizacji 117 103 tys. zł.). Zaś 77 160 tys. zł. zasili pulę wydatków majątkowych. Pierwotna propozycja rządu była o 20 mln złotych wyższa. Środki te zostały jednak przeniesione, w trakcie pierwszego czytania w sejmowej Komisji Finansów Publicznych, na wydatki majątkowe w sektorze SP ZOZ-ów podlegających MSWiA.

O 176 823 tys. zł wzrosną również nakłady na funkcjonowanie komend wojewódzkich PSP (do poziomu 380 710 tys. zł). W grupie wydatków bieżących będzie to dodatkowe 6 823 tys. zł (po nowelizacji 177 377 tys. zł), zaś w grupie wydatków majątkowych kolejne 170 mln złotych. Dodatkowe 119 067 tys. zł trafi, za pośrednictwem wojewodów, do komend powiatowych/miejskich PSP. Wydatki na funkcjonowanie komend PSP najniższego szczebla, po wejściu w życie nowelizacji budżetu, wynosić będą 2 946 281 tys. zł.

Niemal równocześnie parlament zajmował się nowelizacją tzw. ustawy okołobudżetowej.

Przepisy ustawy nowelizującej zakładają m.in. powstanie dodatkowego funduszu motywacyjnego w określonych jednostkach sektora finansów publicznych, z którego będą mogły być wypłacane specjalne dodatki motywacyjne. Z funduszu skorzystają m.in. funkcjonariusze i pracownicy służb mundurowych, w tym Państwowej Straży Pożarnej. Jego wysokość określono na 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń. Nowelizacja ustawy okołobudżetowej na 2021 rok tworzy również podstawę prawną do przekazywania określonym funduszom celowym (w tym Funduszowi Wsparcia PSP) środków w formie tzw. wpłat z budżetu państwa.

Obie ustawy wciąż oczekują na publikację w Dzienniku Ustaw. Wejdą w życie w dniu następnym po publikacji.

Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: MSWiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »