Strażacy ćwiczyli na terenie „Eurogaz” w Białkowie

W dniach 19 i 20 października 2021 r. na terenie Zakładu Zwiększonego Ryzyka „Eurogaz”  w Białkowie odbyły się ćwiczenia Kompanii Gaśniczej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

W ćwiczeniach udział brali:

 • Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Wiśniewski,
 • Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski,
 • Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Pani Danuta Malecka,
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Witold Juszczak,
 • Właściciel firmy „Eurogaz” Pan Dariusz Pakulski,
 • Kierownik działu logistyki w firmie „Eurogaz” Pan Dariusz Bejger,
 • Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Pan Marek Ryłowicz,
 • Kierownik Referatu Gospodarki Grutami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  w Gminie Golub-Dobrzyń Pani Joanna Frączek,
 • Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu,
 • Druhowie OSP KSRG z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Ćwiczenia rozpoczęły się od zajęć szkoleniowo-aplikacyjnych, które odbyły się 19 października 2021 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. Polegały one na omówieniu sytuacji w wyniku, której doszło do zdarzenia oraz przedstawieniu głównych założeń do ćwiczeń.

Część praktyczna ćwiczeń rozpoczęła się od zadysponowania sił i środków  do Zakładu Zwiększonego Ryzyka „Eurogaz” w miejscowości Białkowo.

Celem ćwiczeń było:

 • Sprawdzenie przygotowania pracowników zakładu do działań ratowniczych w przypadku wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz przestrzegania zapisów Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Programu Zapobiegania Awariom.
 • Sprawdzenie procedur przez SKKP wynikających z PZA i Powiatowego Planu Ratowniczego.
 • Optymalizacja zasad alarmowania, dysponowania, kierowania i koordynacji działań ratowniczych z udziałem sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
 • Doskonalenie współdziałania jednostek PSP z jednostkami OSP i innymi służbami.
 • Ocena umiejętności dowodzenia przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
 • Sprawdzenie praktyczne metod organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas:
 • organizacji zaopatrzenia wodnego na potrzeby prowadzenia działań gaśniczych,
 • ewakuacji pracowników i osób poszkodowanych ze strefy zagrożenia oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • Poinformowanie okolicznych mieszkańców o zagrożeniach ze strony ZZR „Eurogaz”.
 • Praktyczne sprawdzenie mobilności jednostek OSP z terenie powiatu golubsko –dobrzyńskiego.

W ćwiczeniach oprócz sił i środków Państwowej Straży Pożarnej udział brały również Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych należących do KSRG: Działyń, Kowalewo Pomorskie, Łubki, Nowogród, Radomin, Świętosław, Wielkie Rychnowo, Wrocki, Zbójno.

Po zakończeniu ćwiczeń kadra kierownicza w ramach podsumowania, przystąpiła do analizy wniosków i zagadnień, które pojawiły się w trakcie realizowania założenia. Następnie podziękowano funkcjonariuszom z JRG Golub-Dobrzyń oraz druhom z OSP KSRG z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uczestniczącym w ćwiczeniach za zaangażowanie i chęć ciągłego doskonalenia, którego wynikiem jest profesjonalne i skuteczne prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

Opracowanie: KP PSP Golub-Dobrzyń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »