Odznaka Świętego Floriana. MSWiA pracuje nad nowym rozporządzeniem

W MSWiA trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”. Jej wzór pozostaje bez zmian. Opracowano natomiast wzory wniosku i dyplomu dla wyróżnionych Odznaką. Określono również tryb przedstawiania wniosku.

W portalu Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”. Odznakę ustanowiono ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych. Natomiast potrzeba opracowania nowego rozporządzenia wynika z lipcowej nowelizacji ustawy, która objęła również przepisy dotyczące tej Odznaki.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych, z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony za pośrednictwem komendantów wojewódzkich PSP lub Komendanta Głównego PSP. Odznaką wyróżniony może zostać strażak ochotniczej straży pożarnej lub członek młodzieżowej drużyny pożarniczej w podziękowaniu za wyjątkową ofiarność i odwagę w realizacji zadań strażaka OSP. Jest ona także uhonorowaniem zasług odznaczonego na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z opublikowanym przez resort spraw wewnętrznych projektem rozporządzenia ministerstwo nie zdecydowało się na zmianę wzoru Odznaki. W dalszym ciągu będzie to:

krzyż maltański o rozpiętości ramion 38 mm, srebrzony i oksydowany, o sfazowanych gładkich bokach i chropawej powierzchni, mający między ramionami złocone od strony lica romby z pojedynczymi promieniami bijącymi w środek krzyża, a we wcięciu górnego ramienia uszko i kółko do zawieszenia. Pośrodku krzyża widnieje wyobrażenie św. Floriana w półpostaci, w antycznym hełmie i zbroi, obejmującego lewą ręką chorągiew, a w prawej trzymającego naczynie z wylewaną wodą. Strona odwrotna jest gładka, z wypukłymi inicjałami z liter „RP” na górnym ramieniu i wypukłym, majuskułowym trójwierszowym napisem „ZA ZASŁUGI DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ” w poprzek ramion.

– (§ 4. 1. projektowanego rozporządzenia)

Wstążka z ciemnogranatowego rypsu ma szerokość 36 mm, żółte prążki o szerokości 2 mm po bokach, a pośrodku trzy połączone prążki: czerwony, biały i czerwony, każdy szerokości 3 mm.

– (§ 4. 2. projektowanego rozporządzenia)

Nowością jest wzór wniosku o nadanie Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”, jak również dyplomu potwierdzającego nadanie Odznaki. We wcześniejszym rozporządzeniu tych wzorów nie było, co powodowało szereg problemów i wątpliwości.

W projekcie rozporządzenia określono również proponowany tryb przedstawiania wniosku o nadanie odznaki. To – w założeniu projektodawców – ma uprościć procedury występowania o odznaczenie strażaków OSP.

Obecnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji i opiniowania. MSWiA przekazało projekt m.in. do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. MSWiA dało wspomnianym podmiotom kilka dni na ewentualne złożenie swoich uwag.

Resort proponuje, aby rozporządzenie weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: KW PSP Opole


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »