Pierwsze warsztaty USAR Coordination Course w Komendzie Głównej PSP

W dniach 8-12 kwietnia 2024 r., w siedzibie Komendy Głównej PSP odbyły się pierwsze warsztaty USAR Coordination Course.

Warsztaty te miały na celu przygotowanie kadry dowódczej modułów USAR Poland do tworzenia i działania w ramach RDC (Reception Departure Centre) i UCC (USAR Coordination Cell), czyli komórek tworzonych w celu ułatwienia koordynacji działań międzynarodowych grup poszukiwawczo-ratowniczych, w przypadku dużych akcji związanych głównie z następstwami trzęsienia ziemi. W trakcie warsztatów, poza zajęciami teoretycznymi, stworzono środowisko ćwiczebne, w którym uczestnicy doskonalili kompetencje miękkie i twarde w zakresie koordynacji działań ratowniczych poza granicami kraju.

W warsztatach wzięło udział 12 przedstawicieli kadry dowódczej każdej z 7 specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych wchodzących w skład USAR Poland tj. #SGPR: KM PSP w Gdańsku, KM PSP w Łodzi, KM PSP w Nowym Sączu, KM PSP w Poznaniu, KM PSP w Wałbrzychu, KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju, KM PSP m.st. Warszawy.

Przypominamy, że w ubiegłym roku podczas działań po trzęsieniu ziemi w Turcji członkowie naszego zespołu USAR Poland tworzyli komórkę SCC (Sector Coordination Cell) koordynującą pracę wszystkich zespołów USAR w mieście Besni, a także utworzyli komórkę RDC na lotnisku, ułatwiając tym samym grupom USAR swobodne przejście przez procedury lotniskowe.

Wykładowcami i trenerami byli członkowie USAR Poland z wieloletnim doświadczeniem w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych na arenie międzynarodowej.

Opracowanie: Biuro Planowania Operacyjnego KG PSP
Zdjęcia: kpt. Tomasz Banaczkowski, st.str. Krzysztof Pisz


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »