GFFF Poland. Pierwsze ćwiczenia nowych modułów

Funkcjonariusze PSP wchodzący w skład nowo powstałych modułów GFFF Poland (do gaszenia pożarów lasu z ziemi – ang. Ground Forest Fire Fighting) wzięli udział w pierwszych, dedykowanych dla nich ćwiczeniach, które odbyły się pk. „GFFF 2024” w dniach 9-11 kwietnia 2024 r. w miejscowości Świętno (woj. wielkopolskie).

W przedsięwzięciu udział wzięło 40 funkcjonariuszy, w tym 36 z terenu woj. wielkopolskiego oraz przedstawiciele woj. lubelskiego i łódzkiego.

Po odprawie w rejonie koncentracji zorganizowanym w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie, członkowie modułu przystąpili do budowy bazy operacji w oparciu o posiadany sprzęt logistyczny, gwarantujący pełną samowystarczalność.

Podczas ćwiczeń, strażacy zapoznawali się ze sprzętem stanowiącym wyposażenie modułu, a także nabywali oraz doskonalili umiejętności w zakresie topografii, nawigacji GPS, wykorzystania pomp przenośnych oraz tzw. „małej armatury”. Doskonalono się również w zakresie standardów prowadzenia działań warunkujących bezpieczeństwo ratowników oraz właściwą koordynację zadań poszczególnych zespołów, wykorzystania sprzętu podręcznego do budowy pasów oddzielenia oraz technik kontrolowanego wypalania.

Zwieńczeniem ćwiczeń były epizody nocne, zakładające szybko rozwijający się pożar na terenie leśnym z licznymi przerzutami ognia. Do zadań uczestników ćwiczeń należało skompletowanie niezbędnego sprzętu, dotarcie do wskazanego miejsca, przeprowadzenie bezpośredniego natarcia na pożar, a także reagowanie na nieustannie zmieniającą się sytuację pożarową. Z uwagi na brak dostępu do źródeł wody działania prowadzone były przy wykorzystaniu sprzętu podręcznego.

Ćwiczenia pozwoliły przeszkolić załogi modułów do realizacji działań podczas wielkopowierzchniowych pożarów lasu w Polsce i na świecie. Umożliwiły także zaznajomić członków modułu z ogólnymi zasadami funkcjonowania grupy ratowniczej PSP poza granicami kraju, zwracając szczególną uwagę na samowystarczalność, współpracę oraz właściwy wizerunek formacji.

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP, Zdjęcia: asp. Piotr Janiuk


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »