Ratownik KPP, to nie to samo co Ratownik Medyczny. Na czym polega różnica?

O tym warto pamiętać nie tylko w kontekście pogłębiającego się kryzysu w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Związanymi z tym kryzysem zapowiedziami „łatania” składów zrm ratownikami ze straży pożarnej i innych służb. Jakie są różnice między ratownikiem a ratownikiem medycznym? Dowiecie się m.in. z artykułu portalu Gryfmed.eu.

Obie funkcje odpowiadają za ratowanie życia ludzkiego, jednak jedna z nich czyni to w sposób zaawansowany. Pojęcie „Ratownik” i „Ratownik Medyczny” określa ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku. W niej znajdziemy definicje, zakres uprawnień i sposób ich nabywania.

Czytając ustawę o PRM , dowiadujemy się, że Ratownik Medyczny to osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie tego zawodu, posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu oraz do dnia 1 marca 2013 rozpoczęła naukę w szkole policealnej lub ukończyła studia wyższe o specjalności ratownictwo medyczne i zdobyła tytuł licencjata. Od roku akademickiego 2019/2020 osoba, która ukończyła studia wyższe i zdobyła tytuł licencjata, dodatkowo musi zdać Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego tzw. PERM.

Zawód ratownika medycznego polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych, które ratownik medyczny może udzielać samodzielnie lub na zlecenie lekarza, zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia, transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Dodatkowo ratownik medyczny zobowiązany jest do udzielania wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan zagrożenia zdrowia lub życia oraz do edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Ustawa określa również kim jest „ratownik”. Może nim być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jej stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także ukończyła kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskała tytuł „ratownika”.

Ratownik to osoba, która ukończyła 66 godzinny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, najczęściej tytuł ratownika wykonują osoby działające w ochotniczych organizacjach ratowniczych, strażach pożarnych oraz pracują w transporcie sanitarnym.

Cały artykuł przeczytasz na portalu Gryfmed.eu

Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: mł. bryg. Arkadiusz Lichota, KP PSP w Grajewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »