Ruszył proces podpisywania umów na dofinansowania z funduszu antycovidowego

18 maja 2021 r. Komendant Główny PSP rozpoczął proces podpisywania umów z jednostkami OSP, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek OSP zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Po podpisaniu każdej umowy, do jednostki OSP przekazane zostaną środki w wysokości udzielonego dofinansowania tj. do 5000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia, w tym środków ochrony indywidualnej zapewniających przestrzeganie wymaganego reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa strażaków ochotników oraz osób przewożonych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Środki przeznaczone dla OSP przekazywane są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez MSWiA, środki finansowe mogą zostać wydatkowane przez jednostki OSP na bieżące zakupy ale również można przeznaczyć je na zwrot poniesionych już wydatków, których dokonano od 20 stycznia 2021 r.

Przypominamy, że dofinansowanie udzielane jest na podstawie wniosku złożonego przez jednostkę OSP w wysokości nie wyższej niż 5 000 zł.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest deklaracja przystąpienia jednostki OSP do realizacji zadania i zgłoszenie się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego/ miejskiego PSP, który dokonuje stosownej oceny i wyboru jednostki (w tym potwierdza dysponowanie przez jednostkę OSP wystarczającym potencjałem ludzkim lub odpowiednim środkiem transportu) i wydaje opinię w zakresie wyboru jednostki OSP. Wniosek, o którym mowa powyżej, powinien być podpisany przez osoby z danej jednostki OSP upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS.

Według statystyk na 18 maja 2021 r., jednostki OSP zrealizowały prawie 14 tys. transportów do punktów szczepień przy zaangażowaniu ponad 28 tys. druhów. W sumie siłami OSP i PSP dowieziono do szczepień ponad 17 tys. osób.

Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP, Fotografia nagłówkowa: Archiwum KG PSP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »