Otwarcie jednostki PSP w Dąbrowie Tarnowskiej z udziałem premiera

W Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się wczoraj uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego obiektu Komendy Powiatowej PSP. W uroczystości udział wzięli m.in. prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk. Budowa nowej strażnicy była realizowana w latach 2018-21.

W sobotę (18.09) w Komendzie Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej (małopolskie) odbył się uroczysty apel związany z oficjalnym oddaniem do użytku nowej siedziby tutejszej jednostki PSP. Z tej okazji do Dąbrowy Tarnowskiej przybyli prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki; wojewoda małopolski, Łukasz Kmita; zastępca Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Krzysztof Hejduk i małopolski komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Piotr Filipek. Obecni byli również lokalni przedstawiciele parlamentu, samorządowcy i strażacy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową odprawioną na terenie dąbrowskiej jednostki PSP. Po niej odbył się okolicznościowy apel. Rozpoczął się przyjęciem przez premiera Morawieckiego meldunku o rozpoczęciu apelu i przeglądem pododdziałów. Szef małopolskich strażaków powitał przybyłych gości. W ramach uroczystości otwarcia nowej strażnicy odbyła się prezentacja filmu przedstawiającego historię budowy nowej dąbrowskiej strażnicy. Następnie prezes Rady Ministrów oraz zastępca Komendanta Głównego PSP i małopolski komendant wojewódzki PSP podpisali akt przekazania strażnicy, który następnie przekazano komendantowi powiatowemu PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, st. kpt. Markowi Batorze. Po tym odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi.

Uroczystość stała się okazją do oficjalnego przekazania dwóch pojazdów pożarniczych, które w ostatnich miesiącach trafiły na wyposażenie dąbrowskiej PSP. Pierwszym jest wóz GBA 3/30 zabudowany przez Moto-Truck na podwoziu MAN TGM 13.290 z napędem 4×4. Drugim jest drabina mechaniczna SD-32 z łamanym przęsłem i koszem o udźwigu 500 kilogramów. Pojazd ten wykonała austriacka firma Rosenbauer (model L32A-XS) na podwoziu MAN TGM 15.290. Samochody zostały zakupione w ramach dwóch projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Pierwsze sugestie, że dąbrowska straż pożarna potrzebuje nowej, bardziej komfortowej siedziby pojawiły się już 40 lat temu. Wówczas dokonano prac adaptacyjnych w istniejących już budynkach użytkowanych przez straż pożarną. W 1995 roku strażacy przeprowadzili się do obiektów po dawnym Transbudzie.

Przez kilkanaście lat obiekt służył strażakom Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Warunki lokalowe w budynku, jak również niszczejące garaże nie spełniały przepisów BHP, dlatego dążono do zmiany sytuacji w tutejszej Komendzie i budowy nowej strażnicy – czytamy w okolicznościowej publikacji, wydanej z okazji otwarcia nowej strażnicy.

Wówczas brakowało jednak pieniędzy na przeprowadzenie tej inwestycji.

Pierwszy krok do rozpoczęcia inwestycji poczyniono dopiero w 2012 roku.

Wówczas powstał projekt budowlany. Uzyskano również pozwolenie na budowę. Niestety, wciąż nie było środków na realizację planów. Przełom nastąpił pięć lat później, wraz z pojawieniem się Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017-20. Budowa nowej komendy z magazynem przeciwpowodziowym znalazła się w planach inwestycyjnych. Konieczna okazała się aktualizacja projektu, obejmująca m.in. jego dostosowanie o najnowszych norm jakie mają spełniać obiekty Państwowej Straży Pożarnej. Budowa nowej strażnicy ruszyła w 2018 roku. Do nowego obiektu strażacy wprowadzili się w pierwszej połowie 2021 roku.

Nowa strażnica to jednopiętrowy budynek o powierzchni blisko 3,5 tys. metrów kwadratowych. Powstał tuż obok dotychczas użytkowanych przez komendę obiektów. Stare budynki zostały rozebrane. W nowym obiekcie znalazły się nowoczesny, przelotowy garaż dla pojazdów pożarniczych, pomieszczenia dla podziału bojowego JRG, pomieszczenia administracyjno-biurowe Komendy Powiatowej. W nowej strażnicy powstała również sala edukacyjna Ognik. Jest stacja obsługi aparatów powietrznych oraz magazyn przeciwpowodziowy. Znalazło się również miejsce dla Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Budowa nowego obiektu pochłonęła ok. 19 mln. złotych. Większość tej puli pochodzi z budżetu państwa (program modernizacji). Swój wkład w powstanie nowego obiektu wniosły również lokalne samorządy.

Foto: Komenda Powiatowa PSP w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »