SGSP zmieni nazwę? Trwają prace nad projektem ustawy

W MSWiA trwają prace nad ustawą, która zmieni nazwy dwóch uczelni nadzorowanych przez MSWiA. Mowa tu oczywiście o Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Proponowane zmiany miałyby wejść w życie z początkiem 2023 roku.

MSWiA opublikowało na portalu Rządowego Procesu Legislacji Projekt ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem ustawy jest przekształcenie dwóch szkół wyższych nadzorowanych przez ten resort w akademie. Tym samym Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie miałaby zostać przekształcona w Akademię Policji w Szczytnie. Z kolei Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, w Akademię Pożarniczą w Warszawie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

uczelnia jest uczelnią akademicką, jeżeli prowadzi działalność naukową i posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie naukowej albo artystycznej. Wyraz „akademia” jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej – czytamy we wstępie do projektu ustawy.

Kategorie naukowe przyznaje w drodze decyzji minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie cyklicznie przeprowadzanej ewaluacji jakości działalności naukowej. Jak czytamy dalej w uzasadnieniu:

Obydwie uczelnie spełniają powyższy warunek. W wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 przeprowadzonej w 2022 r., SGSP – na mocy decyzji Ministra Edukacji i Nauki – otrzymała kategorię naukową A+ (poziom wiodący – przypis red.) w dyscyplinie naukowej „nauki o bezpieczeństwie” oraz kategorię A (poziom bardzo dobry – przypis redakcji) w dyscyplinie „inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka”, natomiast WSPol w Szczytnie otrzymała kategorię naukową B+ (uprawniająca do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego – przypis red.) w dyscyplinie „nauki prawne” oraz w dyscyplinie „nauki o bezpieczeństwie”.

Jak przekonują autorzy projektu ustawy nowa nazwa kuźni oficerów pożarnictwa będzie jednoznacznie identyfikować Uczelnię, wskazując na charakter jej działalności. Uwzględnia przy tym rozwiązania normatywne. Jest również zgodna z założeniami rozwoju tej Uczelni. Wpisuje się również w obchody 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt obecnie jest na etapie uzgodnień, konsultacji i opiniowania. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy projekt trafi na Radę Ministrów, a następnie do Sejmu. Zgodnie z założeniami ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »