Świadczenia ratownicze. W 2023 roku ponad 100 tys. świadczeniobiorców

Z początkiem 2024 roku minął drugi rok obowiązywania ustawy z dn. 17 grudnia 2021 o ochotniczych strażach pożarnych. Jednym z najważniejszych założeń tej ustawy – według jej autorów – było ustanowienie świadczeń ratowniczych. Ile takich świadczeń komendanci PSP przyznali w zeszłym roku?

Świadczenie ratownicze – to inaczej dodatek do emerytury dla strażaków-ratowników OSP. Przysługuje on tym, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego i spełniają również inne wymogi określone w ustawie i złożą odpowiedni wniosek do właściwego komendanta miejskiego (powiatowego) PSP. Według obecnych przepisów wystarczy udział w jednej akcji ratowniczo-gaśniczej w roku przez okres 20 lat (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn). Jego wysokość określono na kwotę 200 złotych, jednak podlega on corocznej waloryzacji.

Pomysł dodatku emerytalnego dla druhów OSP nie jest nowy. Pojawił się już grubo ponad 20 lat temu. Co do jego formy pomysły były różne. Kolejnym ugrupowaniom rządzącym brakowało jednak odwagi, aby go wprowadzić. Również poprzednia większość parlamentarna nie była początkowo przychylna temu pomysłowi, gdy forsowali go byli politycy związani ze Związkiem OSP RP. Ostatecznie jednak pomysł podjęli, choć w zupełnie innym kształcie niż ten zawarty w obywatelskim projekcie ustawy.

Świadczenie ratownicze od początku wzbudzało więc szereg emocji, ale też zainteresowanie wśród strażaków, którzy byliby do niego uprawnieni. I patrząc na liczby to zainteresowanie nie zmniejsza się. Jak wynika z odpowiedzi na zapytania poselskie posła Tadeusza Tomaszewskiego w ciągu dziesięciu miesięcy zeszłego roku (1.01-31.10.2023) do komendantów miejskich (powiatowych PSP) wpłynęło łącznie 112 791 wniosków o przyznanie dodatku. Już na tym etapie pozytywne rozstrzygnięcie zapadło w przypadku 112 106. W pozostałych przypadkach wnioski oczekiwały jeszcze na rozstrzygnięcie lub komendanci odmówili przyznania świadczenia. Wówczas wnioskodawca mógł złożyć odwołanie od tej decyzji do komendanta wojewódzkiego PSP. Takich odwołań – według danych MSWiA z końca grudnia zeszłego roku – do komend wojewódzkich wniesiono 37. Połowę spośród tych odwołań, między 1 stycznia a 15 grudnia zeszłego roku, komendanci wojewódzcy rozpatrzyli pozytywnie.

A tak przedstawia się statystyka dotycząca świadczeń ratowniczych w rozbiciu na poszczególne województwa za okres 1.01-31.10.2023 i pozytywnych odwołań od decyzji KM/KP PSP za okres 1.01-15.12.2023.

województwo

liczba złożonych wniosków

liczba pozytywnych decyzji wydanych przez KM/KP PSP

liczba odwołań od decyzji KM/KP PSP

liczba odwołań rozpatrzonych pozytywnie przez KW PSP

dolnośląskie

2 715 2 689 2 1

kujawsko-pomorskie

5 634 5 599 1

0

lubelskie

12 632 12 543 4 1

lubuskie

1 339 1 320 1

1

łódzkie

11 512 11 404 9

0

małopolskie

9 712 9 635 5

2

mazowieckie

15 511 15 446 1

1

opolskie

2 736 2 727 0

podkarpackie

9 263 9 230 3

2

podlaskie

5 777 5 736 0

pomorskie

3 654 3 625 5

5

śląskie

5 888 5 880 2

1

świętokrzyskie

6 146 6 106 3

3

warmińsko-mazurskie

2 783 2 757 0

wielkopolskie

15 413 15 346 1

1

zachodniopomorskie

2 076 2 063 0

Razem 112 791 112 106 37

18

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CZ5JNZ&view=2


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »