Testowanie alternatywnych, cyfrowych narzędzi do kompleksowego zarządzania działaniami ratowniczymi w PSP

W dniach 16 -17 listopada 2021 roku na terenie Komendy Głównej PSP oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zostały przeprowadzone ćwiczenia sztabowe przy wykorzystaniu cyfrowych narzędzi do kompleksowego zarządzania działaniami, w tym kierowaniem i kontrolą wykonawstwa zadań wskazanych przez operatorów.

System dał możliwość pełnej weryfikacji treści, które były w nim tworzone, od wymiany informacji na poziomie prostych komunikatów po spersonalizowane rozkazy (zadania przeznaczone dla dowódców zespołów).

Największą zaletą była praca w jednym spójnym środowisku mapowym, dzięki czemu wszyscy uczestnicy, w tym dowódcy odcinków bojowych mieli możliwość interakcji zarówno między sobą jak i ze sztabem. Na mapie udostępnione zostały dane istotne z punktu widzenia prowadzenia działań, w szczególności informacje na temat:

  • obszarów zagrożonych,
  • podziału terenu działań na rejony operacyjne,
  • danych zebranych podczas inwentaryzacji przez użytkowników mobilnych.

Środowisko systemu podzielone zostało na dwa główne obszary:

  • aplikacja mobilna dla strażaków realizujących zadania w terenie,
  • aplikacja “webowa” dla operatorów w sztabie, którzy byli odpowiedzialni za zasoby działające na strefach.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie funkcjonalności systemu oraz możliwości adaptacji rozwiązania na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej jak i jednostek współdziałających, ze szczególnym uwzględnieniem działań poza granicami kraju.

W ćwiczeniach uczestniczyły dwa zespoły: sztab wraz z kierującym działaniem ratowniczym mieszczący się w KG PSP oraz wyznaczeni dowódcy odcinków bojowych pracujący w terenie.

Pierwszy z zespołów składał się z funkcjonariuszy PSP posiadających doświadczenie z udziału w akcjach ratowniczych i humanitarnych poza granicami kraju a także osób funkcyjnych pełniących na co dzień służbę w stanowisku kierowania Komendanta Głównego PSP, które równocześnie jest międzynarodowym punktem kontaktowym.

Drugi z zespołów składał się z podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którzy na potrzeby ćwiczeń pełnili funkcje dowódców odcinków bojowych. W tym miejscu składamy dla Rektora – Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej słowa podziękowania za wyznaczenie do ćwiczeń bardzo profesjonalnych w swoim podejściu do zadań młodych adeptów pożarnictwa.

Działania obu zespołów poprzedziły odprawy z kierownictwem ćwiczenia, podczas których wyjaśniono formę i zakres realizacji zadań.

Wnioski z ćwiczenia zostaną przekazane kierownictwu KG PSP  celem podjęcia decyzji w zakresie wykorzystania nowoczesnych platform technologicznych, w tym uruchomienia kompleksowych rozwiązań chmury obliczeniowej dla Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: Biuro Planowania Operacyjnego KG PSP
Zdjęcia: BPO KG PSP, SGSP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »