Zasady przygotowania strażaków OSP do udziału w działaniach ratowniczych

W związku z wejściem w życie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych nadbryg. Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP w dniu 3 lutego 2022 roku zatwierdził „Zasady przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych”.

W zeszły czwartek (3.02) komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak zatwierdził nowe Zasady przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych. Ten 34-stronicowy dokument ramowo określa w szczególności zasady organizacji i prowadzenia szkoleń strażaków-ratowników OSP oraz egzaminów potwierdzających nabycie uprawnień. Zamieszczono w nim również wzory dokumentacji wytwarzanej w związku z procesem szkolenia i egzaminowania strażaków.

Zatwierdzony w zeszłym tygodniu dokument, zastąpił – pochodzące z 2015 roku – Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, a także wydane w zeszłym roku Rekomendacje do procesu przygotowania osób w wieku 16 – 18 lat, do udziału w działaniach ratowniczych w ramach działalności Ochotniczych Straży Pożarnych RP​.

Nowy dokument zaczął obowiązywać z dniem podpisania przez komendanta głównego PSP. Konieczność jego wydania uzasadnia fakt wejścia, z początkiem 2022 roku, w życie ustawy o ochotniczych strażach pożarnyh. Z nowymi zasadami można się zapoznać na stronie internetowej KG PSP.

https://www.gov.pl/web/kgpsp/przydatne-dokumenty-osp

Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: KW PSP Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »