314 samochodów dla jednostek OSP z dofinansowaniem

Do 314 jednostek OSP z całej Polski trafią, jeszcze w tym roku, nowe samochody pożarnicze o szacunkowej wartości ok. 244 mln. złotych. Do ich zakupu dołożą fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, MSWiA i Komendant Główny PSP.

Kryzys spowodowany epidemią COVID-19 nie omija zakupów samochodów dla ochotniczych straży pożarnych. W zeszłym roku, z pomocą państwa udało się zakupić około 600 fabrycznie nowych aut pożarniczych. W tym będzie ich o niespełna połowę mniej.

Komenda Główna PSP opublikowała na swojej stronie internetowej wykaz jednostek OSP, które w bieżącym roku otrzymają dofinansowanie na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Jak wynika z zestawienia, pojazdy zasilą 314 jednostek ze wszystkich województw. Przeważają samochody średnie. Na liście jest też 36 jednostek, do których trafią samochody ciężkie oraz 30, które zakupią samochody lekkie.

Środki pochodzić będą z narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (łącznie 60,7 mln. złotych), dotacji KSRG (44,9 mln. złotych) i MSWiA (19,6 mln. złotych) oraz odpisów z firm ubezpieczeniowych (14,5 mln. zł). Pozostałą część wartości pojazdów dołożą samorządy terytorialne i poszczególne jednostki OSP. Szacunkowa łączna wartość wszystkich pojazdów, to około 244 mln. złotych. Nowe samochody zasilą przede wszystkim jednostki działające w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, ale w wykazie znalazły się też jednostki spoza systemu.

Pełen wykaz jednostek z podziałem na województwa poniżej:

Zestawienie_jednostek_OSP_i_samochodów_z_dofinansowaniem_w_2021_r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »