Komendant Główny PSP powołał zespół zadaniowy ds. łączności

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak, Decyzją Nr 26 z 12 maja 2021 r. powołał zespół zadaniowy do opracowania „Koncepcji migracji na cyfrową łączność radiową DMR w Państwowej Straży Pożarnej oraz nowych wymagań techniczno-funkcjonalnych na radiowy system alarmowania OSP”.

Głównym zadaniem Zespołu jest określenie możliwości migracji obecnie wykorzystywanych analogowych systemów łączności Państwowej Straży Pożarnej do otwartego standardu cyfrowej łączności radiowej DMR (ang. Digital Mobile Radio), opracowanego przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) oraz przedstawienie nowych wymagań techniczno-funkcjonalnych na radiowy system alarmowania Ochotniczych Straży Pożarnych i jego wykorzystania do ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.

W skład zespołu weszli przedstawiciele jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej tj. komendy głównej PSP, komend wojewódzkich i powiatowych PSP oraz szkół PSP.

Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP
Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: KP PSP Przysucha

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »