Parlamentarny zespół ds. trzeciego sygnału wznowił prace [RETRANSMISJA]

W czwartek odbyło się trzecie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Trzeciego Sygnału dla Pojazdów Uprzywilejowanych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele resortów, urzędów centralnych i służb, którzy wyrazili swoje stanowiska i uwagi, dotyczące nowatorskiego projektu.

Za nami trzecie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Trzeciego Sygnału dla Pojazdów Uprzywilejowanych. W posiedzeniu, które odbyło się online w czwartkowe (13.05) przedpołudnie uczestniczyli przedstawiciele resortów spraw wewnętrznych i administracji oraz zdrowia. Obecni byli również przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Urzędu Transportu Kolejowego, a także kolei państwowych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej oraz autorzy projektu urządzenia emitującego sygnał radiowy. Członek zespołu autorów urządzenia, Piotr Rek przedstawił na wstępie zasadność, cel wprowadzenia i zasadę działania trzeciego sygnału. Jak akcentowali pomysłodawcy, jest to unikatowy w skali świata projekt. Przy czym, już wcześniej pojawiały się na świecie podobne pomysły, ale oparte na nieco innych technologiach, które ostatecznie nie przyjęły się.

Wszyscy uczestnicy pozytywnie wyrażali się o samym pomyśle wprowadzenia tego rodzaju urządzeń do pojazdów uprzywilejowanych. W toku dyskusji uczestnicy zgłosili jednak szereg uwag i wątpliwości. Dotyczyły one np. zakłócania domowych odbiorników radiowych, czy też systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i lotniczym. Jeden z pomysłodawców, Dariusz Wojcieszak przyznał, że urządzenie będzie emitowało sygnał radiowy odbierany, także przez wszystkie odbiorniki radiowe działające w paśmie FM, przy czym nie powinno to stanowić poważniejszych niedogodności dla słuchaczy. Z kolei Piotr Rek zapewniał, że nie ma możliwości aby urządzenie takie zakłócało działanie systemów działających na pasmach innych niż FM dostępny dla stacji radiowych. Poniżej pełna retransmisja z posiedzenia.

Parlamentarny Zespół ds. Trzeciego Sygnału dla Pojazdów Uprzywilejowanych powstał na przełomie stycznia i lutego 2020 roku. W jego skład wchodzi dwanaścioro parlamentarzystów klubów PiS, Koalicji Polskiej i Lewicy. Celem prac Zespołu jest opracowanie projektu ustawy, który umożliwi montowanie w pojazdach uprzywilejowanych, urządzeń emitujących sygnał radiowy, ostrzegający o zbliżaniu się takich samochodów i odpowiednio wczesną reakcję innych uczestników ruchu. Projekt skierowany jest, przede wszystkim do służb ratowniczych, jednak zainteresowanie jego wprowadzeniem wyrażają również kolejarze.

Prototyp urządzenia został opracowany już kilka lat temu w środowisku poznańskich strażaków. Póki co nie mógł być jednak wprowadzony ze względu na obowiązujące przepisy prawne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »