Bitwa o Remizy. Nowy pomysł rządu na frekwencję w wyborach

Jedna gmina licząca do 20 tys. mieszkańców z każdego powiatu ziemskiego w Polsce otrzyma do 1 mln złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej. Tak rząd chce skusić mieszkańców małych gmin do udziału w wyborach.

Już za 19 dni wybierzemy nowy skład polskiego parlamentu. Kampania wyborcza w pełni, wciąż jednak trudno określić jak wysoka będzie frekwencja. Niewątpliwie jest to jeden z tych parametrów, który może mieć decydujące znaczenie dla wyników elekcji. Politycy na różne sposoby próbują więc zachęcić Polaków do udziału w wyborach. Rządzący postanowili pójść za ciosem, i tak jak przy okazji ostatnich wyborów prezydenckich, wspomóc się strażakami OSP.

W 2020 roku „biliśmy się” o wozy strażackie. Tym razem, za nieco ponad dwa tygodnie, „pobijemy się” o remizy. Dokładnie o rządowe dotacje na remonty, modernizację lub wyposażenie strażackich remiz. Pomysłowi poświęcono środową (27.09) konferencję prasową na terenie Komendy Głównej PSP. Akcję promowali Anna Moskwa minister klimatu i środowiska, której towarzyszył szef PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak. Zasady profrekwencyjnej akcji są proste.

Tak jak „bitwy o wozy”, akcja skierowana jest do gmin liczących do 20 tys. mieszkańców. Ta gmina, w której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w powiecie ziemskim, otrzyma dotację na sfinansowanie modernizacji strażnicy OSP. Dotację będzie można przeznaczyć np. na kompleksową termomodernizację remizy, wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne, instalację OZE, albo remont i doposażenie w niezbędny sprzęt. Wartość dofinansowania dla jednej remizy to nawet 1 milion złotych. Według szacunków całkowita wartość dotacji może wynieść nawet ponad 300 mln złotych.

Dotacje będą realizowane w przyszłym roku, zgodnie z procedurami określonymi przez Ministra Klimatu i Środowiska w ramach właściwego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej). Jak zapewniła minister Anna Moskwa jedynym kryterium decydującym o przyznaniu dotacji będzie wysokość frekwencji w wyborach, nie zaś wynik wyborów w danej gminie.

Nieoficjalne wyniki kampanii „Bitwa o Remizy” powinniśmy poznać już w powyborczy poniedziałek.

Fotografia nagłówkowa: kpt. Tomasz Banaczkowski, KG PSP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »