MSWiA zmienia rozporządzenie o długotrwałych akcjach ratowniczych

W minionym tygodniu MSWiA skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji rozporządzenia o długotrwałych akcjach ratowniczych. Nowelizacja zakłada podniesienie wartości stawek pieniężnych przeznaczonych na przygotowanie wyżywienia dla strażaków uczestniczących w długotrwałych akcjach ratowniczych oraz wprowadza regulacje dotyczące równoważnika w zamian za wyżywienie strażaków PSP.

W miniony wtorek do uzgodnień międzyresortowych trafił Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania.

Podstawowym celem wprowadzenia zmian w projekcie rozporządzenia jest podniesienie wartości stawek pieniężnych przeznaczonych na przygotowanie wyżywienia należnego w naturze strażakom oraz innym uprawnionym osobom oraz wprowadzenie regulacji dotyczącej wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie, który jest wypłacany strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

Rozporządzenie wprowadza nową wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie. Ustalono następującą wysokość tego równoważnika:

 1. zasadnicza – szkolna „SZ” – 18 zł;
 2. za dodatkową normę wyżywienia:
  • uzupełniającą „DU” – 7 zł;
  • 150 % DU – 11 zł;
  • 125 % DU – 9 zł;
  • 70 % DU – 5 zł;
  • 50 % DU – 4 zł;
  • 45 % DU – 7 zł;
  • 35 % DU – 2 zł.

Nowelizacja rozporządzenia ma przyczynić się do wzrostu stawek środków pieniężnych przeznaczonych na przygotowanie wyżywienia należnego w naturze, co z kolei ma korzystnie wpłynąć na zabezpieczenie długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych. Wydatki budżetu państwa związane z wejściem w życie rozporządzenia określono na kwotę 1 200 tys. złotych. Bez zmian pozostaje określony w rozporządzeniu z 1997 roku „Wymiar rzeczowy zasadniczych i dodatkowych norm wyżywienia w ciągu doby, w gramach na osobę”.

Publikacja projektu rozporządzenia zbiegła się w czasie ze spotkaniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego i sekretarza stanu w MSWiA Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Problematyka norm żywieniowych i równoważników, była jednym z tematów rozmów podczas tego spotkania.

Poszczególne resorty miały zaledwie 24 godziny na przedstawienie swoich uwag. Do tej pory ich lista nie została opublikowana. Do udziału w konsultacjach zaproszono również działające w Państwowej Straży Pożarnej związki zawodowe. Stronie związkowej dano maksymalnie 21 dni na przedstawienie swoich stanowisk. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji omawiane rozporządzenie miałoby wejść w życie z początkiem 2020 roku.

Foto nagłówkowe: Sosnowiec na sygnale

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »