„Małaszewicze 2021”: Ćwiczenia międzypowiatowe lubelskich strażaków

Strażacy z wybranych jednostek PSP i OSP województwa lubelskiego przeprowadzili we wtorek ćwiczenia manewrowe na obiektach Grupy Zakładów Dużego Ryzyka w Małaszewiczach.

Zgodnie z rozkazem nr 53.2021 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie w dniu 26 października 2021 roku przeprowadzono ćwiczenia praktyczne na obiektach Grupy Zakładów Dużego Ryzyka: Terminal Gazu Płynnego AmeriGas Polska Sp. z o.o. i Terminal Przeładunkowy Gazu Płynnego Bialchem Group Sp. z o.o. oraz Zakładu Dużego Ryzyka Terminal Przeładunkowy Gazów Skroplonych TRANSGAZ S.A. usytuowanych na terenie gminy Zalesie (pow. bialski). Manewry zorganizowane zostały w celu sprawdzenia procedur zawartych w zewnętrznych planach operacyjno – ratowniczych dla zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także sprawdzenia poziomu przygotowania sił i środków ksrg do działań ratowniczo – gaśniczych w szczególności w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego oraz medycznego.

W ćwiczeniach wzięły udział następujące siły i środki:

  1. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „BIAŁA -1”.
  2. Wybrane siły i środki z kompanii gaśniczej COO „Wyżyna” KM PSP w Białej Podlaskiej, KM PSP w Lublinie, KP PSP w Lubartowie,
    KP PSP w Łęcznej, KP PSP w Łukowie, KP PSP w Parczewie, KP PSP w Radzyniu Podlaskim, KP PSP w Świdniku, KP PSP w Rykach, KP PSP we Włodawie.
  3. Pluton Ratowniczy OSP Biała Podlaska (OSP Chotyłów, OSP Rossosz, OSP Rzeczyca, OSP Wisznice).
  4. Pracownicy: Nadleśnictwa Chotyłów, gminy Zalesie oraz zakładów dużego ryzyka AmeriGas Polska, Bialchem Group, Transgaz.
  5. Zespół rozjemców z KW PSP w Lublinie, KM PSP w Białej Podlaskiej, KM PSP w Lublinie oraz KP PSP w Lubartowie.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie funkcjonowania służby dyżurnej stanowisk kierowania w zakresie dysponowania sił i środków ksrg, w tym odwodów operacyjnych, sprawdzenie procedur alarmowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej przewidzianych do działań ratowniczo – gaśniczych zgodnie z zapisami zewnętrznych planów operacyjno – ratowniczych, praktyczne doskonalenie przemieszczania znacznych sił i środków oraz organizacji Punktu Przyjęcia Sił i Środków, przećwiczenie powoływania i pracy sztabu oraz kierowania poziomu interwencyjnego i taktycznego, sprawdzenie umiejętności praktycznego przygotowania zaplecza logistycznego (m.in. w zakresie zapewnienia wyżywienia), doskonalenie organizacji i technik działań w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego z elementami ratownictwa medycznego, doskonalenie organizacji łączności na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych na różnych poziomach kierowania oraz dokonanie analizy zewnętrznych planów operacyjno – ratowniczych celem ewentualnej aktualizacji.

Główne założenia ćwiczebne to: wyciek i utworzenie chmury wybuchowej o stężeniu gazu powyżej DGW oraz pożar strumieniowy gazu z cysterny kolejowej, dwie osoby poszkodowane (zdarzenie na terenie Bialchem Group), wypadek samochodu osobowego z ciągnikiem szynowo – drogowym, trzy osoby poszkodowane (zdarzenie na terenie AmeriGas Polska), wyciek i utworzenie chmury wybuchowej o stężeniu gazu powyżej DGW oraz pożar strumieniowy z węża elastycznego przy cysternie kolejowej, jedna osoba poszkodowana (zdarzenie na terenie TRANSGAZ), pożar lasu na terenie nadleśnictwa Chotyłów (dwie osoby poszkodowane).

Tekst: mł. bryg. Wojciech Miciuła
Zdjęcia: bryg. Jarosław Hamaluk, mł. bryg. Wojciech Miciuła, mł. kpt. Filip Leszczyński.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »