Ćwiczenia gminne „Transsystem 2022”

W dniu 27 czerwca 2022 r. zostały zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem „TRANSSYSTEM 2022”.

Głównym tematem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz praktycznego doskonalenia organizacji działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz podmiotów współdziałających podczas wystąpienia pożaru oraz miejscowego zagrożenia na terenie zakładu TRANSSYSTEM Spółka Akcyjna w Woli Dalszej.

Cele ćwiczenia:
  1. Sprawdzenie przygotowania pracowników zakładu TRANSSYSTEM do działań ratowniczych w przypadku wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz przestrzegania zapisów Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
  2. Optymalizacja zasad alarmowania, dysponowania, kierowania i koordynacji działań ratowniczych z udziałem sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu Miasta i Gminy Łańcut.
  3. Doskonalenie współdziałania jednostek PSP z jednostkami OSP i innymi służbami.
  4. Ocena umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.
  5. Sprawdzenie praktyczne metod organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
  6. Podniesie poziomu bezpieczeństwa ratowników i usprawnienie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w których jest zapotrzebowanie na dużą ilość sprzętu ochrony układu oddechowego przy użyciu samochodu SPGaz.
  7. Sprawdzenie obiegu informacji pomiędzy Kierującym Działaniami Ratowniczymi a Dyrektorem zakładu TRANSSYSTEM lub osobą przez Niego wyznaczoną a także podmiotami biorącymi udział w działaniach i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
  8. Ocena potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne a także doskonalenie metod wymiany informacji i współdziałania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z podmiotami prowadzącymi działania ratownicze.
Założenia ćwiczenia:

Epizod 1

W wyniku prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych w magazynie farb

i rozpuszczalników dochodzi do wybuch pożaru. Podjęta przez pracowników akcja gaśnicza okazuje się nieskuteczna. Kilku pracowników na skutek działania dymów pożarowych zostaje poszkodowanych (utrata przytomności – brak możliwości samoewakuacji). Duże zadymienie wewnątrz obiektu uniemożliwia skuteczną lokalizację pożaru, przez co rozwija się on intensywnie stwarzając zagrożenie dla sąsiednich obiektów i instalacji malarni.

Epizod 2

W sąsiedztwie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w wyniku błędu operatora wózka widłowego dochodzi do miejscowego zagrożenia spowodowanego upadkiem z wysokości wielkogabarytowego elementu stalowego. Operator wózka widłowego prowadzący prace załadunkowe zostaje przygnieciony stalową konstrukcją.

W ćwiczeniach udział wzięli:

  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie – 2 zastępy
  • Ochotnicze Straże Pożarne z gminy oraz miasta Łańcut – 11 zastępów.

Opracowanie: bryg. Mariusz Skrobacz, Kamil Blok, KP PSP Łańcut
Zdjęcia: Kamil Blok, KP PSP Łańcut

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »