Ćwiczenia pod kryptonimem „PIORUN 2022”

Ćwiczenie taktyczno-bojowe dla sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego w tym pododdziałów Centralnego Odwodu Operacyjnego, przy współudziale komponentów ratowniczych Sił Zbrojnych RP (WSP i ASAR – Agronautical Search And Rescue), przeprowadzono w dniach 5-6 kwietnia na terenie i w otoczeniu 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Wykonano Rozkazem Nr 3 Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Pierwszy etap polegał na realizacji założeń ratowniczo – gaśniczych na obiektach wojskowych w ramach doskonalenia wzajemnej współpracy z WSP i dowództwem 21 BLT, z wykorzystaniem plutonu gaśniczego Świdwin (OSP) oraz Specjalnej Grupy Poszukiwawczej z Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie. Tego dnia również, w ramach przygotowania, odbyło się wspólne przeszkolenie załogi lotniczej i SGRW Szczecin i Kołobrzeg.

Drugi epizod w kolejnym dniu przećwiczono  ewakuację poszkodowanych przy współpracy Policji i specjalnej grupy ratownictwa  wysokościowego PSP SGRW Kołobrzeg i SGRW Szczecin z akwenu i obiektów wysokościowych. Do działań wykorzystano śmigłowiec 1 LZPR wydzielonego z 1. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Działania na poziomie podstawowym oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia / ćwiczenia realizowano siłami i środkami KP PSP Świdwin przy wsparciu KP PSP Białogard. Nasze SGRP zorganizowały pozorację oraz zasilały załogę pokładową.

Realizacja epizodu wysokościowego była pierwszym przedsięwzięciem ze strony PSP i Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych (DO RSZ) w województwie zachodniopomorskim na mocy uzgodnionych niedawno obszarów współpracy pomiędzy KG PSP i DO RSZ, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania statków powietrznych Sił Zb rojnych RP dla celów ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Wdrożono w tym zakresie również sposoby i kanały komunikacji pomiędzy właściwymi podmiotami / ogniwami zarządzania w celu zadysponowania śmigłowca poprzez Cywilno- Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Dziękujemy wszystkim osobom z ww.  podmiotów za przychylność i osobiste zaangażowanie w realizacji tych ćwiczeń, żywiąc nadzieję na dalszą efektywną współpracę w rozwoju tego obszaru współdziałania.

Opracowanie: bryg. mgr inż. Józef Brzeziński

Zdjęcia: str. Arkadiusz Ratajczak, bryg. mgr inż. Józef Brzeziński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »