Ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem „Dioblina 2021”

11 października 2021 roku na terenie kompleksu leśnego Leśnictwa Wymysłów Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich zorganizowała ćwiczenia powiatowe, doskonalące umiejętności gaszenia pożarów lasów.

W ćwiczeniach brali udział strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Śląskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkiej.

Celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie znajomości zasad taktyki działań ratowniczych dla tego typu zdarzeń, doskonalenie umiejętności gaszenia pożarów obszarów zalesionych, zapoznanie strażaków piekarskich jednostek OSP z charakterystyką pożarów obszarów leśnych, przypomnienie podstawowych zasad bhp, weryfikacja umiejętności budowania i wykorzystania magistrali wodnych celem dostarczania wody na duże odległości oraz sprawdzenie umiejętności wykorzystania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek.

W ćwiczeniach udział wzięło łącznie 30 strażaków, dysponujących 11 samochodami ratowniczo – gaśniczymi i specjalnymi, przyczepą pompową oraz quadem.

Opracowanie: mł. bryg. M. Gąsowski
Zdjęcia: bryg. A. Patalong

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »