IV Warsztaty Ratownicze strażaków powiatu sokólskiego

9 października 2021 roku na terenie nieużytkowanego kompleksu Zakładu Produkcji Mleczarskiej „SOMLEK” w Sokółce przy ul. Białostockiej przeprowadzono IV Warsztaty Ratownicze jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu sokólskiego.

Celem głównym warsztatów było sprawdzenie przygotowania podmiotów tworzących krajowy system ratowniczo – gaśniczy na obszarze powiatu do realizacji ratownictw specjalistycznych na poziomie podstawowym.

W trakcie ćwiczeń wytypowane zastępy z jednostek OSP włączonych do KSRG doskonaliły współdziałanie podczas działań ratowniczych na pozorowanych zdarzeniach wymagających podjęcia działań z zakresu gaszenia pożarów na wysokości, ratownictwa technicznego oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Uczestnicy ćwiczeń podzieleni na 7 zespołów zmagali się z 3 epizodami praktycznymi.

Pierwszy epizod pk. „DACH”

zakładał, że w trakcie prowadzonych prac remontowych na dachu nieużytkowanego 2-kondygnacyjnego murowanego budynku administracyjno – biurowego następuje wyładowanie atmosferyczne podczas przechodzącej burzy. W wyniku uderzenia pioruna w budynek powstaje pożar na dachu obiektu – ogień obejmuje pokrycie dachowe z papy. W wyniku zdarzenia uszkodzone zostają rusztowania, po których można dostać się na dach obiektu (brak wyjścia na dach z wnętrza obiektu), poszkodowana zostaje 1 osoba dorosła (pracownik firmy budowlanej) oraz towarzysząca mu osoba nieletnia.   Zadaniem przybyłych na miejsce zdarzenia zespołów było wprowadzenie 1 prądu wody w natarciu po drabinie na dach obiektu i ugaszenie pożaru, ewakuacja osób poszkodowanych z dachu obiektu poza strefę zagrożenia po drabinie lub za pomocą technik wysokościowych z zabezpieczeniem poszkodowanych i ratowników przed upadkiem oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym.

Drugi epizod pk. „ZŁOMIARZE”

zakładał, że w nieużytkowanym obiekcie produkcyjnym złomiarze pozyskują metal. Podczas wycinania drutów na wysokości jedna osoba spada z drabiny rozrywając brzuch drutem, dochodzi do wytrzewienia i przyciśnięcia drabiną. Druga osoba biegnąc na pomoc zaczepia się i wpada do piwnicy łamiąc sobie nogę oraz rozcina tętnicę udową. Na terenie budynku znajduje się również porzucone niemowlę. Zadaniem przybyłych na miejsce zdarzenia zespołów było dotarcie i wykonanie dostępu do osób poszkodowanych, udzielnie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacja z obiektu poza strefę zagrożenia.

Trzeci epizod pk. „POJAZD”

zakładał, że podczas przejazdu samochodu osobowego po drodze gruntowej, w wyniku nadmiernej prędkości dochodzi do utraty panowania nad pojazdem przez kierowcę – samochód zjeżdża na pobocze i uderza znajdujące się na poboczu konstrukcje betonowe. Pojazd po wypadku stoi na boku w zagłębieniu terenowym – wewnątrz znajduje się 1 osoba poszkodowana, która z uwagi na położenie pojazdu nie jest w stanie o własnych siłach opuścić samochodu, nie jest uwięziona. Zadaniem przybyłych na miejsce zdarzenia zespołów było zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz pojazdu,  dotarcie do osoby poszkodowanej we wnętrzu pojazdu i ocena stanu poszkodowanego, udzielnie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacja z pojazdu poza strefę zagrożenia.

Ocenę ćwiczeń realizował zespół specjalistów z zakresu poszczególnych dziedzin ratownictwa oraz strażacy posiadający tytuł Ratownika Medycznego z Komendy Powiatowej PSP w Sokółce.

W warsztatach udział wzięło 90 druhów z 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP w Sokółce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »