Katastrofa 2022. Mazowieccy strażacy ćwiczyli w Nowym Dworze Maz.

W dniu 9 czerwca 2022 r. od godz. 10:00 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz terenach przyległych odbyły się ćwiczenia praktyczne pk. „Katastrofa 2022”.

W dniu 9 czerwca 2022 r. od godz. 10:00 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz terenach przyległych odbyły się ćwiczenia praktyczne pk. „Katastrofa 2022”. W czasie ćwiczeń korzystano między innymi z terenu oraz infrastruktury bazy poligonowej SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki PSP woj. mazowieckiego:

 • SGRW-N „Warszawa 5” COO;
 • SGRW-N „Maków 5” COO;
 • SGRW-N „Sokołów 5” COO;
 • SGRChem-Eko „Siedlce 6” COO;
 • SGRT „Warszawa 8” COO;
 • SGPR „Warszawa 9” COO;
 • wybrane siły i środki z KS „Zalew” COO;
 • SSRMed „Warszawa Medyk” WOO;
 • wybrane siły i środki z KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim;
 • sztab strategiczny MKW PSP.
Ćwiczenia podzielono na 5 epizodów:

Epizod 1: wypadek komunikacyjny, zderzenie samochodu autocysterny przewożącej olej napędowy z samochodem osobowym o napędzie elektrycznym i autobusu komunikacji miejskiej, wskutek czego cysterna przewróciła się na samochód osobowy, który ule gł zapaleniu, poszkodowanych łącznie 16 osób.

Działania związane z:

 • ratownictwem medycznym – ewakuacja poszkodowanych z pojazdów, segregacja rannych i zaopatrzenie obrażeń;
 • ratownictwem technicznym – stabilizacja pojazdów i postawienie na koła, umieszczenie samochodu osobowego w kontenerze z wodą, odholowanie pojazdów we wskazane miejsce

Epizod 2: przerwanie wału przeciwpowodziowego w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki.

Działania związane z:

 • podwyższenie linii brzegowej o 60 cm (utworzenie wału) na odcinku 50 m za pomocą zapór oraz worków z piaskiem;
 • wzmocnienie podstawy wału za pomocą worków z piaskiem;
 • zabezpieczenie przebicia hydraulicznego;
 • wsparcie logistyczne długotrwałych działań.

Epizod 3: poszukiwania 5 osób w budynku, jednokondygnacyjnym, częściowo zagruzowanym z niestabilnymi ścianami.

Działania związane z:

 • przeszukaniem budynku przy pomocy psa ratowniczego;
 • przed dotarciem do poszkodowanego zabezpieczenie otworu wejściowego;
 • stabilizacja ściany w pomieszczeniu, która jest naruszona i przechylona do środka, wykonanie otworu na przeciwległej ścianie w celu włożenia kamery i rozpoznaniu, w którym miejscu znajduje się poszkodowany;
 • wykonanie przebicia przez ścianę w celu ewakuacji poszkodowanego.

Epizod 4: podczas rejsu żaglówką doszło do jej przewrócenia, na pokładzie znajdowały się 3 osoby. 1 osoba, w kamizelce znajduje się przy łodzi na powierzchni wody.

Działania związane z:

 • przeszukaniem na wahadle terenu wskazanego przez osobę postronną;
 • sprawdzeniem wnętrza łodzi;
 • sprawdzeniem sonarem miejsca zdarzenia.

Epizod 5: Po kolizji z udziałem  samochodu ciężarowego cysterny stwierdzono uszkodzenie króćców przyłączeniowych, następuje wyciek nieznanej substancji chemicznej.

Działania związane z:

 • ustaleniem rodzaju przewożonej substancji (kwas solny 30%);
 • wyznaczeniu strefy gorącej i chłodnej;
 • lokalizacji zdarzenia, uszczelniają  wyciek przy pomocy dostępnego sprzętu dostosowanego do kształtu oraz umiejscowienia nieszczelności;
 • dekontaminacja roty pracującej w strefie niebezpiecznej w kabinie dekontaminacyjnej.

Podczas ćwiczeń zrealizowano następujące cele:

 • sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania i dysponowania pododdziałów MBO;
 • sprawdzenie gotowości operacyjnej pododdziałów MBO biorących udział w ćwiczeniach;
 • sprawdzenie i doskonalenie umiejętności prowadzenia działań z zakresu: ratowniczo-gaśniczego, poszukiwawczo-ratowniczego, wodnego oraz medycznego;
 • doskonalenie dowodzenia na szczeblu poziomu taktycznego i strategicznego podczas bardzo dużych akcji ratowniczych;
 • sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności dowodzenia i współdziałania;
 • doskonalenia współdziałania pododdziałów MBO;
 • doskonalenie współdziałania PSP z innymi służbami.

Opracowanie: bryg. Janusz Majek – Wydział Operacyjny Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie
Zdjęcia: Wydział Operacyjny Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »