Komendant Główny PSP włączył kolejne jednostki do KSRG. Ponad połowa z nich to nowe jednostki

Komendant Główny PSP włączył z dniem dzisiejszym do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego kolejne jednostki ochotniczych straży pożarnych i wojskowych straży pożarnych. Ponad połowa z nich to jednostki włączane po raz pierwszy.

Komendant Główny PSP włączył z dniem dzisiejszym do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 156 jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz 2 wojskowe jednostki strażackie. Spośród nich ponad połowa (80 OSP i 1 WSP), to jednostki włączane do systemu po raz pierwszy. Pozostałe (76 OSP i 1 WSP) włączane są ponownie. Co do zasady ponowne włączenie jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, to nic innego jak przedłużenie jej członkostwa w systemie na kolejny okres czasu.

Na portalu Komendy Głównej PSP opublikowany został pełny wykaz 165 jednostek ochrony przeciwpożarowej, które zostały włączone do systemu w drugim półroczu 2021 roku. Na tym jednak nie koniec. Jak czytamy na portalu KG PSP, z początkiem 2022 roku do systemu włączone zostaną ponownie kolejne cztery jednostki.

Wedle wyliczeń Biura Planowania Operacyjnego KG PSP –  na dzień dzisiejszy w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym działa 4738 jednostek OSP oraz 22 wojskowe straże pożarne. System tworzą również wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP, a także 5 zakładowych i 2 lotniskowe straże pożarne.

POBIERZ: Wykaz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »