KSRG powiększony o kolejne jednostki ochrony przeciwpożarowej [LISTA]

164 jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz 12 jednostek Wojskowej Straży Pożarnych listopadową decyzją Komendanta Głównego PSP wzmocniło potencjał Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pełną listę jednostek opublikowała dziś Komenda Główna PSP.

Decyzją Komendanta Głównego PSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w listopadzie włączonych zostało 176 jednostek ochrony przeciwpożarowej. Najwięcej, bo aż 164 jednostki to ochotnicze straże pożarne ze wszystkich województw. Wykaz opublikowany dziś na stronie KG PSP dopełnia 12 jednostek Wojskowej Straży Pożarnej.

Na liście znalazły się zarówno jednostki, które do systemu włączane są po raz pierwszy, jak również te jednostki, których członkostwo zostało przedłużone.

Wykaz_pozytywnie_rozpatrzonych_wniosków_do_KSRG_II_poł_2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »