Przyparafialna OSP w Konarzewie. Jedyna taka jednostka w kraju

Przyparafialna OSP w Konarzewie (pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie) jest dziś jedyną w kraju jednostką funkcjonującą pod patronatem parafii rzymskokatolickiej. Druhowie szkolą się, rozwijają zdolność bojową, a w przyszłości chcieliby wstąpić do KSRG.

Historia Przyparafialnej OSP w Konarzewie rozpoczyna się w maju 2019 roku. Jej inicjatorem był ks. Marcin Smoliga, proboszcz miejscowej parafii wraz z grupą parafian. W tym miejscu warto wspomnieć, że w Konarzewie kiedyś już istniała Ochotnicza Straż Pożarna, jednak pamięć o niej uległa zatarciu. Nie wiadomo kiedy powstała oraz kiedy została rozwiązana. Wiadomo, że funkcjonowała w latach 60-70 ubiegłego wieku. Jedyne co po niej zostało to wzmianka w wykazie jako jednostka desygnowana  przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Powiatową Komendę Straży Pożarnych. Zachowała się również tabliczka z napisem „Naczelnik OSP”. Wiadomo też, że w latach 1962-63 liczyła dwunastu czynnych członków i dwóch popierających. Po siedzibie tamtej OSP, która mieściła się tuż obok kościoła, nie zachowały się nawet fundamenty.

Inspiracją do powstania Przyparafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej była zachęta obecnego Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego ks. arcybiskupa Andrzeja Dzięgi aby przy parafiach tworzyć OSP – mówi nam ks. Marcin Smoliga.

W maju 2019 grupa dwunastu członków założycieli powołuje do istnienia Przyparafialną OSP Konarzewo, działającą pod patronatem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Konarzewie. Na spotkaniu założycielskim wybrano reprezentację, następnie złożono wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszenia pod nazwą „Przyparafialna Ochotnicza Straż Pożarna w Konarzewie”. Jednostka uzyskała wpis w połowie czerwca ubiegłego roku. Ze względu na brak jakiegokolwiek zaplecza, nową jednostkę trzeba było budować od podstaw.

Na dzień dzisiejszy POSP w Konarzewie liczy trzydzieścioro członków dorosłych oraz dziesięcioro członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Pod koniec zeszłego roku POSP została włączona do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Na swoim wyposażeniu posiada m.in. średni wóz ratowniczo-gaśniczy STAR 1142 z zabudową JELCZ, a także dwa samochody osobowe: opel astra (przekazany z SA PSP w Poznaniu) i ford focus (z KW Policji w Szczecinie). Konarzewscy strażacy za swój główny cel na najbliższe lata stawiają sobie jak najszybsze uzyskanie pełnej gotowości bojowej, a w przyszłości również włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Przyparafialna OSP na obecną chwilę nie uczestniczy w działaniach ratowniczych. Druhowie szkolą się, a także uzupełniają wyposażenie.

Mamy świadomość tego, że ratowanie życia, zdrowia i mienia to duża odpowiedzialność. Dlatego też, przygotowujemy się do tych działań teoretycznie i praktycznie. Dowodem tego jest ukończone przez 16 druhów podstawowe szkolenie strażackie, przeprowadzone w Komendzie Powiatowej PSP w Gryficach, zakończone testem w komorze dymowej w Bornem Sulinowie oraz egzaminem teoretycznym i praktycznym w w/w Komendzie PSP – wylicza ks. Smoliga, prezes Zarządu POSP –  Dodatkowo w październiku br., 4 druhów po odbytym szkoleniu i egzaminach uzyskało tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W pozyskiwaniu wyposażenia i sprzętu ratowniczego druhowie mogą liczyć m.in. na sponsorów i zaprzyjaźnione jednostki:

W roku 2020 otrzymaliśmy darowiznę od Operatora Systemów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w kwocie 35 tys. zł. Dzięki niej jesteśmy w trakcie realizacji zakupu ubrań specjalnych (6 kompletów), hełmów (6 sztuk), kompletnych aparatów ODO (4 sztuki), torby PSP R1 z deską ortopedyczną. Dostaliśmy od zaprzyjaźnionych jednostek hełmy (7 sztuk – od OSP Starnin) oraz dwa aparaty oddechowe z maskami, agregat prądotwórczy, kilka par węży tłocznych oraz używany sprzęt do ratownictwa drogowego od OSP Płoty – wymienia prezes Zarządu POSP.

Obszar, na którym działa Przyparafialna Ochotnicza Straż Pożarna w Konarzewie (podobnie jak sama parafia) obejmuje teren wchodzący w skład dwóch gmin (Karnice i Trzebiatów). Środków na finansowanie swojej działalności druhowie poszukują również poza tymi gminami. W ubiegłym roku udało się zdobyć dotację nazywaną potocznie 5000+, którą przeznaczono na zakup mundurów wyjściowych. Dzięki pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach POSP otrzymała również dotację z Komendy Głównej PSP w kwocie 6150 złotych. Stowarzyszenie może również liczyć na finansowe wsparcie Parafii, pod patronatem której działa, a także innych sponsorów i dobroczyńców. Ponadto członkowie zobowiązani są do opłacania składek członkowskich.

Oprócz szkoleń druhowie prowadzą też inne działania skierowane do lokalnej społeczności. W czerwcu br. wspólnie z miejscową Policją zorganizowali Dzień Dziecka. W międzyczasie udzielali doraźnego wsparcia osobom objętym kwarantanną w związku z wybuchem epidemii SARS Cov-2. Dostarczali żywność i inne środki niezbędne do codziennej egzystencji.

Jak każda nowopowstała OSP, również jednostka z Konarzewa boryka się z szeregiem problemów. Oprócz braków sprzętowych, druhom doskwiera również brak remizy.

Parafia udostępniła jeden z budynków (gospodarczy), który w przyszłości mógłby służyć jako remiza ze świetlicą i garaż dla lekkiego samochodu bojowego, choć budynek wymaga poważnych nakładów finansowych. Jesteśmy też w kontakcie w Gminą Karnice i jej Wójtem, który znalazł lokalizację dla budynku nowej remizy – mówi ks. Marcin Smoliga.

Jeżeli więc wszystkie plany się ziszczą, w przyszłości OSP będzie dysponowała dwoma obiektami: jeden bardziej nastawiony na działalność edukacyjno-kulturalną, zaś w drugim będzie przechowywany sprzęt oraz pojazdy.

Choć Przyparafialna Ochotnicza Straż Pożarna w Konarzewie istnieje od zaledwie półtora roku, ma już własny sztandar. Został on ufundowany przez Jadwigę Karłowską Van Bergen, lokalnego przedsiębiorcę. Uroczystość jego nadania i poświęcenia odbyła się 7 grudnia 2019 roku w kościele parafialnym w Konarzewie. Prezes Zarządu POSP ks. Marcin Smoliga odebrał sztandar z rąk Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego ks. abpa Andrzeja Dzięgi. Tego dnia członkowie POSP złożyli uroczyste ślubowanie, zaś fundatorka sztandaru i abp. Dzięga zostali przyjęci do stowarzyszenia jako członkowie honorowi.

Przyparafialna OSP w Konarzewie współpracuje na co dzień z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej: Komendą Powiatową PSP w Gryficach, jednostkami ochotniczymi z Niechorza, Karnic, Trzebiatowa, Płotów, Gryfic, Cerkwicy, czy też Starnina. O tym, że ta współpraca układa się dobrze świadczy chociażby udzielane wsparcie sprzętowe. Konarzewscy druhowie korzystają z wiedzy przekazywanej przez bardziej doświadczonych kolegów z tych jednostek. Również wśród lokalnej społeczności, pomimo wcześniejszych obaw i nie zawsze przychylnych opinii, Przyparafialna OSP zdobywa coraz większe zaufanie. To zaufanie jest niezbędne dla dalszego rozwoju, tej nietuzinkowej i ambitnej OSP.

Wszystko to co udało się nam osiągnąć w tak krótkim czasie jest wynikiem wiary, wysiłku i zaangażowania wszystkich druhów i druhen należących do POSP Konarzewo – podsumowuje prezes Zarządu POSP Konarzewo ks. Marcin Smoliga.

Przed druhami jeszcze ogrom pracy, aby osiągnąć zamierzone cele, uzyskanie zdolności bojowej i wejście do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Najważniejsze zadania na najbliższy czas to dalsze uzupełnianie braków w sprzęcie i wyszkoleniu, budowa nowej remizy i remont obecnie użytkowanego obiektu. I jeżeli tylko druhom nie zabraknie tego zapału, to z pewnością za kilka lat będą mogli postawić sobie nowe cele do osiągnięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »