WARKA 2022. Strażacy ćwiczyli w Browarze

27 października 2022 r. odbyły się ćwiczenia Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Grójcu, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „RADOM 7”, jednostek OSP z gminy Warka oraz zakładowej grupy Ratownictwa Chemicznego Browaru Warka.

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie Browaru Warka przy ul. Gośniewskiej 65, 05-660 Warka na Obiekcie technicznym (punkt odbioru ciepła instalacji amoniakalnej) oraz obszarze czeskich zbiorników tzw. unitanków.

Celem ćwiczenia było doskonalenie ewakuacji ludzi i mienia oraz działań ratowniczo – gaśniczych na obiektach przemysłowych, w tym zasad postępowania podczas zdarzeń z wyciekiem amoniaku (ratownictwo chemiczno – ekologiczne w zakresie podstawowym).

Opis zdarzenia

Na terenie Browaru „Warka” w obszarze instalacji amoniakalnej oraz czeskich zbiorników tzw. unitanków prowadzone były prace serwisowe.

W punkcie odbioru ciepła, gdzie występuje wymiennik cieplny z amoniakiem prace wykonywało 2 pracowników technicznych. W obszarze tym doszło do drobnego rozszczelnienia instalacji amoniakalnej i nastąpił wyciek ok. 40 kg ciekłego amoniaku. Po detekcji amoniaku załączył się alarm. Informacja o zdarzeniu została przekazana do pracowników wykonujących prace w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wycieku, do sterówki mediów Browaru, a następnie w całym zakładzie. O zdarzeniu została powiadomiona grupa ratowników chemicznych Browaru Warka, która przystąpiła do działania zgodnie z przyjętymi w zakładzie procedurami. Powstał obłok chmury amoniakalnej, który rozprzestrzeniał się w stronę budynku biurowego oraz centrum konferencyjnego. Wystąpiła konieczność ogłoszenia ewakuacji dla pracowników tych obiektów. Ponadto w trakcie zdarzenia na podestach technicznych czeskich zbiorników tzw. unitanków znajdowało się 2 serwisantów, którzy ulegli podtruciu amoniakiem, przemieścili się w bezpieczne miejsce na podeście jednak nie byli w stanie z nich zejść o własnych siłach. U jednego wystąpiły zawroty głowy, duszność w klace piersiowej. Drugi stracił przytomności.

Na Kierującego Działaniami Ratowniczym podczas ćwiczeń wyznaczono mł. bryg. Grzegorz Michalskiego, natomiast głównym rozjemcą był st. kpt. Michał Kołacz.

W ćwiczeniach brały udział jednostki:

  • SGRW „RADOM 7”
  • JRG Grójec
  • OSP KSRG Warka
  • OSP KSRG Gąski

Podczas założenia ćwiczono m.in. ewakuację osób poszkodowanych z wysokości za pomocą podnośnika hydraulicznego oraz przy wykorzystaniu technik linowych. Dodatkowo po zakończeniu ćwiczeń strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „RADOM 7” przeprowadzili instruktarz z zakresu zabezpieczenia terenu działań, budowy stanowiska, dotarcia i ewakuacji poszkodowanych z zagłębień i studni.

Źródło, foto: KP PSP Grójec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »