Lubelska PSP będzie współpracować z Grupą Pomocy Humanitarnej PCK

Przy Lubelskim Oddziale Okręgowym PCK powstała pierwsza w Polsce Grupa Pomocy Humanitarnej PCK. W środę przedstawiciele lubelskiego Oddziału Okręgowego podpisali porozumienie z lubelskim komendantem wojewódzkim PSP w sprawie współpracy.

W środę (18.08) w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie, odbyło się spotkanie lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP, nadbryg. Grzegorza Alinowskiego z przedstawicielami Zarządu Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK w Lublinie, Janem Starochem i Piotrem Pokornym. Okazją do spotkania było podpisanie porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy podmiotami KSR-G województwa lubelskiego, a Grupą Pomocy Humanitarnej PCK Lublin.

Porozumienie ma na celu stworzenie optymalnego wykorzystania możliwości technicznych i organizacyjnych w celu skutecznego współdziałania i wzajemnej współpracy w zakresie niesienia pomocy osobom poszkodowanym w następstwie katastrof i klęsk żywiołowych – informuje lubelska PSP.

Podpisanie porozumienia oznacza w praktyce, że GPH PCK Lublin będzie współpracowała ze strażakami podczas sytuacji kryzysowych. Wolontariusze będą wspierali ratowników podczas ograniczania lub likwidowania skutków katastrof naturalnych, awarii technicznych, wypadków masowych, poszukiwania osób zaginionych w terenie i innych sytuacji kryzysowych. zakresie udzielania doraźnej lub okresowej pomocy humanitarnej. Wolontariusze będą również uczestnikami szkoleń i ćwiczeń współorganizowanych z Państwową Strażą Pożarną.

Grupa Pomocy Humanitarnej PCK Lublin powstała w ubiegłym roku. Zrzesza ponad 30 wolontariuszy przygotowanych do niesienia pomocy w zakresie wsparcia psychicznego, pierwszej pomocy czy działania w sytuacjach kryzysowych. Również baza sprzętowa Grupy jest stale rozwijana. Obecnie są np. w stanie przygotować punkt tymczasowego schronienia z zaopatrzeniem dla około 4 tys. ludzi. Może to być również organizacja zaplecza do odpoczynku i regeneracji dla ratowników biorących udział w długotrwałych akcjach ratowniczych.

Porozumienie pomiędzy Zarządem Oddziału Okręgowego PCK w Lublinie, a Lubelskim Komendantem Wojewódzkim PSP zostało zawarte na czas nieokreślony.

Fotografia nagłówkowa: KW PSP Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »