„Masa Żubra – 2024”. Ćwiczenia zgrywające hajnowskich strażaków

19 czerwca 2024 roku na terenie miasta Hajnówka zostały przeprowadzone ćwiczenia zgrywające pk. „Masa Żubra – 2024”. Głównym założeniem ćwiczeń było przećwiczenie współdziałania wielu służb i instytucji podczas zdarzenia drogowego z dużą ilością osób poszkodowanych – wypadku masowego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał zderzenie miejskiego autobusu o napędzie elektrycznym przewożącego 18 pasażerów z autocysterną przewożącą gaz ziemny skroplony (LNG). W wyniku zdarzenia poszkodowani zostali pasażerowie oraz kierowcy obu pojazdów, a także nastąpiło rozszczelnienie płaszcza cysterny stwarzając tym samym dodatkowe zagrożenie.

Ćwiczący mieli za zadanie zabezpieczyć miejsce prowadzonych działań ratowniczych, ewakuować poszkodowanych ze strefy zagrożenia, dokonać ratunkowej segregacji medycznej i udzielić pomocy osobom poszkodowanym zarówno na miejscu zdarzenia jak i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Hajnówce.

Współdziałanie na miejscu akcji różnych służb jest niezmiernie istotnym elementem wpływającym między innymi na sprawność udzielanej pomocy osobom poszkodowanym. Wspólne ćwiczenia zgrywające są z kolei najlepszym sposobem na doskonalenie wzajemnej współpracy, poznanie sposobów działania poszczególnych służb i zakresu ich zadań.

W ćwiczeniach zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce uczestniczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Hajnówce, Wojskowej Straży Pożarnej 2 Regionalnej Bazy Logistycznej Skład Hajnówka, strażacy ratownicy z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Hajnówka, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, Zespoły Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku oraz pracownicy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Hajnówce.

Opracowanie, Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Sienkiewicz, KP PSP w Hajnówce


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »