Mazowieckie OSP 2024. Ponad 28 mln na samochody, sprzęt i modernizację strażnic

We wtorek obradował Sejmik Województwa Mazowieckiego. Wojewódzcy radni rozstrzygnęli m.in. dwa programy dotyczące udzielenia pomocy finansowej gminom na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Obejmują one zakup samochodów i sprzętu ratowniczego oraz modernizację remiz.

Mowa o programach OSP 2024 i Mazowieckie strażnice OSP 2024. To kolejne edycje pomocy finansowej, jakiej samorząd województwa udziela mazowieckim gminom na realizację ich zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W ramach pierwszego programu samorząd dofinansowuje zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych: lekkich (100 tys. zł), średnich i ciężkich (do 150 tys. zł), a także wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych. W drugim programie gminy mogły starać się o dofinansowanie remontów lub modernizacji strażnic OSP. W tym przypadku maksymalne wsparcie z budżetu województwa to 40 tys. zł.

W przeciwieństwie do lat poprzednich tegoroczną edycję przeprowadzono znacznie wcześniej. Gminy stosowne wnioski składały już w poprzednim roku. Decyzje Zarządu Województwa i Sejmiku o rozdziale środków też zapadły z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, bo na przełomie stycznia i lutego, zamiast w kwietniu lub maju.

Zgodnie z informacjami wskazanymi w uzasadnieniu do projektu uchwały dotyczącego programu OSP 2024 – w terminie do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 270 wniosków, przy czym 3 odrzucono ze względu na nieprawidłowości. Ostatecznie zdecydowano o przyznaniu dofinansowania 112 gminom na zakup 122 samochodów pożarniczych (kwota łącznie 16 mln 690 tys. zł), a także 109 gminom na zakup wyposażenia (kwota łącznie 3 448 262 zł). 46 wniosków trafiło na listę rezerwową. Łącznie na dofinansowanie tych zadań samorząd wojewódzki przekaże 20 138 262 złotych.

Również z dużym zainteresowaniem spotkał się drugi nabór związany z dofinansowaniem remontów i modernizacji strażnic „Mazowieckie strażnice OSP 2024”. W tym przypadku od gmin wpłynęły 232 wnioski. Jednak 8 z nich odrzucono z uwagi na nieprawidłowości. Ponadto jedna z gmin wycofała swój wniosek. Ostatecznie dofinansowanie na łączną kwotę 8 158 921 przyznano 223 gminom z całego Mazowsza.

Województwo mazowieckie udzieli gminom pomocy finansowej w ramach obu programów na łączna kwotę 28 297 183 złote. To nie jedyna w tym roku pomoc mazowieckiego samorządu, z której skorzystają druhowie. Obok corocznych programów realizowany jest projekt unijny o wartości blisko 250 mln złotych. Zakłada on zakup 187 średnich i ciężkich wozów ratowniczo-gaśniczych.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Blisko 250 mln zł na samochody


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »