Mazowsze dla straży pożarnych: Ruszyły nabory wniosków

Ruszyły nabory wniosków na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla gmin z województwa mazowieckiego. Na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu pożarniczego oraz remonty strażnic samorząd województwa przeznaczy ponad 23 mln złotych.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór wniosków w ramach dwóch zadań służących wsparciu gmin w realizacji zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej: „OSP-2023” i „Mazowieckie Strażnice OSP-2023”. W obu naborach – jak co roku – mogą uczestniczyć jedynie gminy z województwa mazowieckiego. Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP do 24 lutego br.

W ramach zadania OSP-2023 gminy mogą uzyskać dofinansowanie na:

  • zakup nowych ciężkich lub średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego będzie wynosiła do 150 000 zł;
  • zakup nowych lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego będzie wynosiła do 100 000 zł;
  • zakup nowego sprzętu specjalistycznego i/lub środków ochrony indywidualnej strażaka i/lub środków łączności i/lub wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego. Wysokość przyznanej kwoty dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego dla gminy będzie wynosiła do 40 000 zł, do zakupywanego wyposażenia (bez względu na ilość wskazanych jednostek OSP). Maksymalne dofinasowanie ze środków Województwa nie może przekroczyć 50 % kosztów zakupu każdego rodzaju wyposażenia.

Na ten cel władze samorządowe zaplanowały w budżecie rekordowe 13 310 000 zł.

Drugie zadanie dotyczy wsparcia finansowego w remoncie lub modernizacji wybranej strażnicy OSP z terenu gminy. W tym przypadku pula środków to 9 mln złotych, a maksymalna kwota dofinansowania to 40 tys. złotych. Co ważne, dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na prace w części bojowej strażnicy.

Gminy mogą złożyć po jednym wniosku, na oba zadania.

Szczegółowe zasady dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »