SGSP będzie szkolić ratowników medycznych

To już pewne. Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie kształcić ratowników medycznych. Odpowiednią zgodę wyraził Minister Edukacji i Nauki. Kierunek ruszy wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Na początek zaplanowano 60 miejsc – po połowie w systemie stacjonarnym i zaocznym.

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyło się wczoraj (8.02) spotkanie, na którym została ogłoszona decyzja Ministra Edukacji i Nauki o utworzeniu nowego kierunku studiów pierwszego stopnia – Ratownictwo Medyczne – w SGSP. Decyzję tą, w imieniu resortu ogłosił sekretarz stanu w MEiN, pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki Włodzimierz Biernacki. W spotkaniu uczestniczyli również: komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcą nadbryg. Adamem Koniecznym, rektor-komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski oraz zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA dr n.med. Artur Zaczyński.

Nowy kierunek ma służyć przede wszystkim kształceniu kadry ratowników medycznych dla Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych. W planach obecnego kierownictwa PSP jest, aby w perspektywie kilku najbliższych lat nawet 1/3 strażaków PSP posiadała również zawód ratownika medycznego. Kolejne plany mówią o co najmniej jednym ambulansie medycznym funkcjonującym na bazie jednostek PSP i OSP, w każdej gminie.

Studia dedykowane są dla wszystkich osób, które osiągną wysoką liczbę punktów na egzaminie maturalnym z takich przedmiotów jak matematyka, biologia, fizyka, chemia. Oprócz tego w toku rekrutacji będzie brana pod uwagę znajomość języka obcego, którego rozwój w zakresie specjalistycznym będzie możliwy w toku studiów. Ważnym elementem będą również zdolności psychofizyczne kandydata – informuje uczelnia.

Studia planuje się rozpocząć wraz z początkiem nowego roku akademickiego tj. 1 października 2023. Pierwsza rekrutacja na nowy kierunek powinna więc rozpocząć się już za kilka miesięcy. Niebawem powinniśmy także poznać szczegółowe warunki przyjęcia kandydatów na te studia. Na początek zakłada się uruchomienie 30 miejsc w systemie stacjonarnym i kolejne 30 dla studentów zaocznych.

Bardzo ważnym elementem programu studiów jest grupa tzw. przedmiotów do dyspozycji uczelni. Przedmioty te pozwolą na przygotowanie ratownika medycznego z uwzględnieniem potrzeb służby w PSP. Celem Uczelni jest wykształcenie ratowników medycznych, którzy w toku swojej kariery zawodowej będą mogli służyć w Państwowej Straży Pożarnej oraz będą znali zasady funkcjonowania tej formacji.

Kierunek powstaje przy ścisłej współpracy SGSP i Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Instytut zapewni wykwalifikowaną kadrę, a także możliwość realizacji zajęć praktycznych.

Na tym nie koniec zmian

Nowy kierunek na SGSP to nie jedyne zmiany czekające w najbliższym czasie uczelnię kształcącą kadry oficerskie dla PSP. Wciąż trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz niektórych innych ustaw. Pod koniec stycznia projekt trafił pod obrady Komisji Prawniczej. Niebawem powinien więc trafić pod obrady Rady Ministrów, a stamtąd do Sejmu. Projekt zakłada m.in. nadanie SGSP statusu akademii, co wiązałoby się również ze zmianą nazwy uczelni na Akademia Pożarnicza.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

SGSP chce kształcić ratowników medycznych

Fotografia nagłówkowa: kpt. Grzegorz Trzeciak KG PSP


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »