Milion od województwa na odzież specjalną dla OSP

Chcąc zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas zbliżających się III Igrzysk Europejskich w Krakowie, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył milion złotych na doposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w odzież specjalistyczną.

Zakres dofinansowania obejmuje między innymi odzież koszarową, ubrania ochronne, rękawice, buty, hełmy czy kominiarki strażackie.

Wysoki poziom bezpieczeństwa na terenie naszego Regionu jest jednym z priorytetów działania Województwa Małopolskiego. Zwiększanie efektywności działań podejmowanych przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo jest istotnym zadaniem, które zarząd województwa realizuje poprzez udzielnie im konkretnego wsparcia – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Małopolscy strażacy będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania za pośrednictwem gmin.

Zapotrzebowania można składać w terminie do 23 września 2022 r., zgodnie ze wzorem formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do pisma znak RO-VI.631.13.1.2022.

W przypadku wolnych środków na ww. cel możliwe będzie zgłaszanie zapotrzebowania w terminie późniejszym.

Formularz można dostarczyć w następujący sposób:

 1. złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,
 2. złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w godzinach ich otwarcia w:
  • Miechowie, ul. Warszawska 10, 32-200 Miechów,
  • Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz,
  • Nowym Targu, al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ,
  • Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim,
  • Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów,
  • Zakopanem, ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane,
 3. przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Pomoc finansowa dla OSP 2022”,
 4.  przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947s6aydy/SkrytkaESP.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: KW PSP Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »