MSWiA z parlamentarzystami PiS o projekcie ustawy o OSP

W siedzibie  MSWiA odbyło się spotkanie Macieja Wąsika z przedstawicielami klubu parlamentarnego PiS. Było poświęcone nowym rozwiązaniom ustawowym dla OSP. W rozmowach wziął również udział nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP.

W piątek (28.05) sekretarz stanu w MSWiA spotkał się w siedzibie resortu z przedstawicielami klubu parlamentarnego PiS. Spotkanie, którego uczestnikiem był również komendant główny PSP, nadbryg. Andrzej Bartkowiak dotyczyło szeroko konsultowanego projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

Przedstawiciele sejmowej większości mieli okazję zapoznać się z projektem, jego celami, a także zgłosić swoje uwagi i propozycje.

Strażacy chcą się profesjonalizować. Chcemy, by OSP były drogą do kariery dla ludzi młodych – powiedział wiceminister Maciej Wąsik, wyjaśniając najistotniejsze założenia projektu.

Wiceszef MSWiA poinformował zebranych o dotychczasowych efektach konsultacji społecznych. Resort uwzględnił liczne uwagi zgłaszane podczas spotkań ze strażakami-ochotnikami i samorządowcami. Pod wpływem tych uwag MSWiA wycofało z projektu przepisy dotyczące wyodrębniania w strukturze OSP jednostek ratowniczo-gaśniczych. Propozycja ta początkowo spotkała się z dużą falą krytyki ze strony działaczy. Zwracali oni uwagę, że może to być wstęp do likwidacji wielu jednostek OSP, które takich JRG nie utworzą. Strona rządowa musiała się z tych zapisów tłumaczyć.

Pomysł tworzenia JRG OSP ostatecznie zyskał ogromną przychylność ze strony druhów. Proponowane wymagania sprzętowe potrzebne do utworzenia takich jednostek okazały się dosyć łatwe do sprostania. Póki co resort postanowił jednak wycofać się z tych zapisów.

Zgłoszone postulaty

Podczas spotkania parlamentarzyści PiS zgłosili szereg postulatów. Został zgłoszony postulat, by w projekcie ustawy znalazł się zapis, który zobliguje radę gminy do podjęcia nowej uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych. Proponuje się, by rada gminy podejmowała taką uchwałę nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Ta propozycja znajdzie swoje odzwierciedlenie w konsultowanym właśnie projekcie ustawy – informuje resort spraw wewnętrznych.

Inny postulat, który znalazł poparcie ministerstwa, dotyczy przyznania świadczeń ratowniczych z tytułu wysługi lat ratownikom GOPR i TOPR – na zasadach proponowanych w projekcie ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

Konsultacje społeczne projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej wciąż trwają. W przyszłym tygodniu odbędą się kolejne spotkania z druhami, w których udział weźmie m.in. komendant główny PSP.

Fotografia nagłówkowa: MSWiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »