Niemal 5,5 mln złotych dla małopolskich OSP

5 mln 425 tys. złotych to kwota jaką samorząd województwa małopolskiego przeznaczył na wsparcie ochotniczych straży pożarnych. Dofinansowanie umożliwi przeprowadzenie remontów w strażnicach, a także zakup pojazdów, sprzętu czy kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W poniedziałek obradował Sejmik Województwa Małopolskiego. W toku obrad radni wojewódzcy zatwierdzili uchwałą rozdział pomocy finansowej dla małopolskich gmin w ramach konkursu Małopolskie OSP 2022. Jest to program wsparcia finansowego dla gmin w zakresie zadań obejmujących ochronę przeciwpożarową. W tegorocznej edycji program podzielono na trzy części:

  • Część A – prace budowlano–remontowe w remizach strażackich;
  • Część B – zakup sprzętu, umundurowania, kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji, zakup, remont bądź adaptację samochodu pożarniczego lub ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt;
  • Część C – motopompy przewoźnej wysokiej wydajności powyżej 10 000l/min wraz z wyposażeniem.

Łączna wartość dotacji w części A wyniosła 3 069 075 zł, z tych pieniędzy skorzysta 79 gmin i jednostek OSP. Maksymalna wysokość przyznanej dotacji to 90 tys. złotych. W części B pomoc uzyskały 122 gminy na łączną kwotę do wysokości 2 285 925 zł. Z tego 67 gminom przyznano fundusze na zakup sprzętu, umundurowania, kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji na kwotę dotacji w wysokości do 500 925 zł. Największe dofinansowanie w tym zakresie wyniosło 10 860 złotych. 55 gmin przyznano środki na zakup, remont bądź adaptację samochodu pożarniczego lub ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt w wysokości do 1 785 000 zł. W tej kategorii przyznawano dotacje w kwotach 15 tys., 20 tys. i 40 tys. złotych. Do części C zgłosiła się jedynie Gmina Liszki i uzyskała dofinansowanie w kwocie 70 tys. złotych.

Pełna lista gmin, ze wskazaniem jednostek OSP i kwot dotacji przyznanych w częściach A i B w galerii

Fotografia nagłówkowa: UM Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »