Nowi generałowie w PSP. BBN podało nazwiska awansowanych

4 Maja – a co za tym idzie Centralne Obchody Dnia Strażaka – już za pasem. Jednym z żelaznych elementów obchodów jest wręczenie awansów generalskich funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Wiadomo już, że w tym roku awanse trafią do czterech komendantów wojewódzkich PSP.

Jak poinformowało w piątek prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, nadał stopnie generalskie (stopnie nadbrygadiera PSP – przypis red.) czterem oficerom Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas uroczystych obchodów szable generalskie odbiorą:

  • st. brygadier Krzysztof Kędryk – opolski komendant wojewódzki PSP;
  • st. brygadier Patryk Maruszak – lubuski komendant wojewódzki PSP;
  • st. brygadier Jarosław Piotrowski – mazowiecki komendant wojewódzki PSP;
  • st. brygadier Sebastian Zdanowicz – podlaski komendant wojewódzki PSP.

To z kolei będzie oznaczać, że wszystkie etaty generalskie w Państwowej Straży Pożarnej zostaną obsadzone funkcjonariuszami w korpusie generałów. W nieco ponad 30-letniej historii formacji zdarza się to po raz pierwszy. Według aktualnie obowiązujących regulacji etaty generalskie przypisane są do stanowisk: komendanta głównego PSP (maksymalnie stopień gen. brygadiera) i jego trzech zastępców, a także komendantów wojewódzkich PSP i rektora-komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (nadbrygadierzy).

Awansowani:

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kędryk – ze służbą w PSP związany od 1995 roku, jako słuchacz-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po jej ukończeniu związany był z Komendą Miejską PSP w rodzinnej Częstochowie. Tam też pełnił służbę na stanowiskach: dowódcy zastępu, starszego inspektora, młodszego specjalisty, specjalisty, starszego specjalisty, zastępcy dowódcy JRG, dowódcy JRG, a także zastępcy komendanta miejskiego PSP. Z dniem 2 lutego 2018 r. został powołany na stanowisko Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu.

st. bryg. Patryk Maruszak – służbę rozpoczął w 2000 r. jako słuchacz – podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły oficerskiej zajmował następujące stanowiska: młodszego specjalisty, specjalisty oraz starszego specjalisty w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, następnie starszego specjalisty w Komendzie Głównej PSP w Warszawie, od sierpnia 2011 r. zajmował kolejne stanowiska: starszego specjalisty, zastępcy naczelnika wydziału a w latach 2014 – 2016 pełnił służbę na stanowisku naczelnika wydziału operacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. W październiku 2016 r. został powołany na stanowisko komendanta miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp. Z dniem 28 października 2017 r. powołany na stanowisko Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wlkp.

st. bryg. Jarosław Piotrowski – Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1983 roku podejmując naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, którą ukończył w 1985 roku uzyskując tytuł technika pożarnictwa. W 1991 roku ukończył studia I stopnia w zakresie specjalności taktyczno-dowódczej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. W 1994 roku ukończył studia II stopnia w zakresie specjalności profilaktycznej, uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.

St. bryg. Sebastian Zdanowicz – związany z ochroną przeciwpożarową od 1996 roku, kiedy rozpoczął naukę jako kadet w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, którą ukończył w 1998 roku w stopniu młodszego aspiranta uzyskując tytuł technika pożarnictwa. Po promocji na pierwszy stopień aspirancki w 1998 roku rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Białymstoku, gdzie zostaje mianowany na stanowisko dowódcy zastępu. Następnie dowódcy sekcji, dowódcy zmiany, specjalisty, zastępcy dowódcy w JRG Nr 4, a ostatnio na stanowisku p.o. dowódcy w JRG Nr 3.

Pełniąc służbę pożarniczą podnosi swoje wykształcenie ogólne na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uzyskując tytuł magistra oraz zawodowe na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Uzyskał tym samym kwalifikacje do zajmowania stanowisk oficerskich i awans na stopień młodszego kapitana. W sierpniu 2020 roku odebrał powołanie na stanowisko Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku.

Centralne Obchody Dnia Strażaka odbędą się 4 Maja o godzinie 12:00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Innym ważnym i stałym punktem uroczystości będzie promocja na pierwszy stopień oficerski PSP.


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »