Nowy Tomyśl. Ćwiczenia BEROTU 2023

6 września br. na terenie powiatu nowotomyskiego odbyły się wojewódzkie ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „BEROTU 2023”. Udział w nich, wzięły wybrane siły i środki wchodzące wkład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie procesu alarmowania, mobilizacji oraz dysponowania pododdziałów, poziomu przygotowania zastępów do prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów wielkopowierzchniowych obiektów magazynowych, doskonalenie umiejętności współdziałania plutonów Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego oraz organizacji sztabu na potrzeby prowadzonych działań.

Scenariusz ćwiczeń, zakładał dwa epizody. Na terenie jednej z hal doszło do pożaru, co spowodowało również gęste zadymienie wewnątrz. W wyniku przeprowadzonej ewakuacji pracowników ustalono, iż 3 osoby prawdopodobnie znajdują się w środku. Skierowane do działań siły i środki niezwłocznie przystąpiły do działań, które skupiły się głównie na przeszukiwaniu hali celem odnalezienia osób poszkodowanych, ich bezpiecznej ewakuacji oraz sprawnym udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Z uwagi na możliwość swobodnego rozwoju pożaru, w bardzo krótkim czasie objął on cały budynek. Wymusiło to konieczność zmiany zamiaru taktycznego przez kierującego działaniem ratowniczym oraz rozpoczęcie działań gaśniczych z zewnątrz. Chcąc zapewnić ciągłość podawania prądów gaśniczych w kierunku pożaru, w oparciu o przybyłe na miejsce plutony powiatowe Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego woj. wielkopolskiego, zorganizowano zaopatrzenie wodne, wykorzystując do tego zbiorniki znajdujące się na terenie zakładu. Woda dostarczana była do sprawionego bufora, zaopatrującego zastępy prowadzące działania gaśnicze przy wykorzystaniu drabiny mechanicznej oraz podnośnika hydraulicznego. W międzyczasie, zawiązano sztab komendanta powiatowego, który przy dostępności samochodu dowodzenia i łączności na bieżąco koordynował działania.

Na miejscu ćwiczeń, przez cały okres ich trwania obecni byli: Wojewoda Wielkopolski – Pan Michał Zieliński, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Tomasz Grelak, a także przedstawiciele lokalnych samorządów oraz instytucji współpracujących.

Po krótkim podsumowaniu oraz odtworzeniu gotowości bojowej po ćwiczeniach, blisko 100 uczestników przystąpiło do odprawy końcowej. St. bryg. Tomasz Grelak podziękował zebranym za chęć udziału w zorganizowanych ćwiczeniach, podkreślając istotę doskonalenia współpracy oraz nabywania nowych umiejętności, przydatnych w późniejszej służbie. Następnie głos zabrał Pan Michał Zieliński, który przekazał wyrazy uznania dla strażaków, zarówno w kontekście udziału w ćwiczeniach jak i codziennego poświęcenia. W dowód uznania, osobiście wyróżnił przedstawicieli jednostek OSP i PSP zaangażowanych w ćwiczenia.

Opracował: mł. kpt. Waldemar Wielgosz – WPO
Zdjęcia: asp. Łukasz Krystkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »