Państwowa Straż Pożarna na ćwiczeniach KSWSiA „PATROL-21”

W dniach 16-18 listopada 2021 r. odbyły się cykliczne ćwiczenia sprawdzające funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) „Patrol-21”. W realizację części epizodów ćwiczebnych zaangażowano siły i środki straży pożarnych.

Ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania są organizowane cyklicznie, na mocy przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.
Biorą w nich udział siły i środki podległe MON i MSWiA, jak również przedstawiciele innych ministerstw i urzędów wojewódzkich.

Sprawdzenie funkcjonowania KSWSiA, to szereg przedsięwzięć rozgrywanych w kilku miejscach na terenie całego kraju. W ich realizacji aktywnie uczestniczy również Państwowa Straż Pożarna, w tym stanowiska kierowania jednostek PSP każdego szczebla. Ponadto, wyznaczeni przedstawiciele z Komendy Głównej PSP przez cały okres pełnią funkcję oficerów łącznikowych w Centrum Dyspozycyjnym KSWSiA w Warszawie i w Stanowisku Kierowania Komendanta Głównego PSP.

W tegorocznych ćwiczeniach, które przeprowadzono w dniach 16-18 listopada, PSP angażowana była w epizody praktyczne na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Epizody

Pierwsze założenie przećwiczono we wtorek. Epizod praktycznego działania (zdarzenie radiacyjne) zrealizowano na jeziorze Kisajno w Giżycku. Zgodnie ze scenariuszem, na dnie jeziora znaleziono beczki z niebezpieczną zawartością. W działania mające na celu rozpoznanie i usunięcie zagrożenia zaangażowane zostały grupy specjalistyczne z Komendy Powiatowej PSP w Giżycku (SGRW-N) i z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie (SGRChem-Eko), a także inne służby i instytucje. Działaniom przyglądali się m.in. przedstawiciele Komendanta Głównego PSP i Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.

Kolejne epizody, z udziałem sił PSP, realizowano w drugim dniu ćwiczeń (środa, 17.11). Jeden z nich miał miejsce na terenie powiatu pruszkowskiego na Mazowszu. Scenariusz ćwiczeń przewidywał szereg zdarzeń, w wyniku których doszło do uwolnienia substancji niebezpiecznej w postaci wody amoniakalnej. Skutkowało to skażeniem zarówno terenu zakładu, jak i terenów sąsiednich. Dodatkowo w wyniku dalszego rozpoznania ujawniono zbiornik z Bojowymi Środkami Trującymi. Wzięły w nim udział wyznaczone siły i środki z KW PSP w Warszawie, Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy (JRG 6 i JRG 15), a także Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie.

Trzeci epizod rozegrano w Toruniu. Tam, na terenie kolejowym podczas szkolenia praktykantów szkoły kolejarskiej doszło do uszkodzenia cysterny kolejowej przewożącej tlenek etylenu. Niebezpieczne medium przedostaje się do otoczenia wytwarzając niebezpieczną atmosferę. Część uczniów ulega zatruciu i skażeniu substancją. Przy tym epizodzie pracowali m.in. strażacy z powiatów: toruńskiego, bydgoskiego oraz świeckiego.

Zdjęcia: mł. bryg. Łukasz Kiepiel – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie

Zdjęcia: mł. bryg. Arkadiusz Piętak / KW PSP Toruń

Zdjęcia: st. bryg. P.Lech, kpt. M.Rezmer / KW PSP Olsztyn

Zdjęcia: Biuro Planowania Operacyjnego KG PSP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »