Podkarpackie. Unijne miliony dla OSP, GOPR i WOPR

Blisko 82 mln złotych z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia przeznaczył samorząd wojewódzki na wsparcie, którego beneficjentami są jednostki OSP, a także Bieszczadzka Grupa GOPR i Bieszczadzkie WOPR. Dofinansowano uzyskało 113 zadań na łączną wartość ponad 120 mln złotych.

W Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłoszono, w poniedziałek (20.05) wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących rozwijania systemów ratownictwa w ramach działania „Adaptacja do zmian klimatu”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele jednostek OSP z całego województwa, a także Bieszczadzkiej Grupy GOPR i  Bieszczadzkiego WOPR. Samorząd województwa reprezentowali przedstawiciele Zarządu na czele z marszałkiem Władysławem Ortylem, a także przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz. Obecni byli również posłowie na Sejm RP: Ewa Leniart, Anna Schmidt oraz Zbigniew Chmielowiec, a także przedstawiciele podkarpackich samorządów.

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego dofinansowanie uzyskały 113 projekty złożone przez podkarpackie gminy, jednostki OSP, a także bieszczadzki GOPR i WOPR. Wsparciem objęte zostaną 132 jednostki służb ratowniczych (OSP, BG GOPR i BWOPR) z całego regionu. Lista zadań obejmuje zakup samochodów gaśniczych i ratowniczych, a także różnego rodzaju sprzętu ratowniczego.

Pełna lista beneficjentów, projektów i dofinansowań z EFRR
 

Lp.

Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Całkowity koszt projektu

(PLN)

Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN)
1 Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebownisku Zakup wozu strażackiego oraz wyposażenia dla OSP w Trzebownisku 1 292 859,00 849 978,75
2 Ochotnicza Straż Pożarna w Boreczku Rozwój systemów ratownictwa poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Boreczek 1 164 614,10 824 909,37
3 Gmina Gorzyce Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Gorzyce poprzez dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Furmany 1 206 000,00 849 978,75
4 Gmina Boguchwała Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP w Nosówce 1 169 449,38 699 982,50
5 Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszanowie Doposażenie jednostki OSP Cieszanów w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych 822 843,75 691 188,75
6 Gmina Białobrzegi Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Białobrzegach, celem prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych 1 500 000,00 850 000,00
7 Ochotnicza Straż Pożarna w Haczowie Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Haczowie 814 050,00 651 240,00
8 Gmina Ropczyce Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ropczyce 1 265 000,00 840 000,00
9 Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie

(Gmina Cieszanów)

Doposażenie jednostki OSP Niemstów w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych 422 100,00 354 564,00
10 Gmina Radomyśl Wielki Poprawa efektywności systemu ratownictwa na terenie Gminy Radomyśl Wielki poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 1 514 000,00 800 000,00
11 Ochotnicza Straż Pożarna w Bliznem

(Gmina Jasienica Rosielna)

Dostawa lekkiego samochodu operacyjnego oraz wyposażenia w sprzęt techniczny wykorzystywany do prowadzenia akcji ratowniczych, w tym z zakresu ratownictwa wodnego i usuwania skutków powodzi dla OSP w Bliznem 460 872,90 368 698,32
12 Ochotnicza Straż Pożarna w Humniskach

(Gmina Brzozów)

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w sprzęt techniczny do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP w Humniskach 1 443 140,37 850 000,00
13 Gmina Sędziszów Małopolski Rozwijanie systemów ratownictwa na terenie Gminy Sędziszów Małopolski 1 256 250,00 850 000,00
14 Miasto i Gmina Bircza Rozwój systemu ratownictwa na terenie Gminy Bircza poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i pojazdów ratowniczych dla jednostek OSP w celu zapobiegania i zwalczania zagrożeń 734 314,98 600 900,00
15 Ochotnicza Straż Pożarna w Róży

(Gmina Czarna,

Powiat Dębicki)

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Róży poprzez zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych 223 072,36 178 457,88
16 Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej

(Gmina Czarna,

Powiat Dębicki)

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej poprzez zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych 241 200,00 192 960,00
17 Gmina Lutowiska Rozwinięcie systemu ratownictwa poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach 804 000,00 683 400,00
18 Gmina Chmielnik Dostawa średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP Chmielnik 1 200 000,00 800 000,00
19 Ochotnicza Straż Pożarna w Raniżowie Zakup pojazdu specjalistycznego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii przez OSP Raniżów 1 500 000,00 830 000,00
20 Gmina Stalowa Wola Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń 675 898,45 472 956,71
21 Ochotnicza Straż Pożarna w Lutczy

(Gmina Niebylec)

Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych) 517 575,00 439 938,75
22 Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonce

(Gmina Dydnia)

Doposażenie jednostek OSP z gminy Dydnia włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego 1 030 106,00 830 000,00
23 Gmina Baranów Sandomierski Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy w Gminie Baranów Sandomierski 1 230 000,00 820 000,00
24 Gmina Świlcza Zakup pojazdu dla jednostki OSP z terenu gminy Świlcza realizującej zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń 531 823,99 438 093,91
25 Gmina Zagórz Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Zagórz 1 200 000,00 850 000,00
26 Gmina Ustrzyki Dolne Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojtkowej z terenu gminy Ustrzyki Dolne 1 264 975,00 849 929,00
27 Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu

(Gmina Boguchwała)

Wzmocnienie potencjału i zwiększenie gotowości bojowej OSP w Zarzeczu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 1 350 000,00 850 000,00
28 Ochotnicza Straż Pożarna w Grabownicy Starzeńskiej

(Gmina Brzozów)

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki OSP Grabownica Starzeńska 1 190 597,37 850 000,00
29 Ochotnicza Straż Pożarna w Jasienicy Rosielnej Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego: ratowniczo – gaśniczego oraz wyposażenia w sprzęt techniczny wykorzystywany do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP w Jasienicy Rosielnej. 502 258,80 401 807,04
30 Ochotnicza Straż Pożarna w Paszczynie

(Gmina Dębica)

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszczynie 351 574,13 249 617,63
31 Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżowem Wzmocnienie potencjału technicznego jednostki OSP Jeżowe poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i samochodu ratowniczo-gaśniczego 909 324,00 727 459,20
32 Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Krośnie Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla BWOPR w Krośnie 910 525,18 746 630,64
33 Gmina Czermin Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie w Gminie Czermin 1 230 000,00 830 000,00
34 Gmina Dębowiec Wsparcie systemu technicznego jednostek OSP na terenie Gminy Dębowiec poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i pojazdów ratowniczych w celu zapobiegania i zwalczania zagrożeń 895 370,50 737 467,52
35 Gmina Orły Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłach w Gminie Orły 1 230 000,00 800 000,00
36 Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Sieniawskim

(Gmina Adamówka)

Zakup średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Sieniawskim 1 194 975,00 849 978,75
37 Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzechowej

(Gmina Zarszyn)

Zakup samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP w Odrzechowej z terenu gminy Zarszyn realizującej zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń 1 293 953,95 844 844,70
38 Ochotnicza Straż Pożarna w Cmolasie Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cmolasie 1 404 975,12 840 000,00
39 Ochotnicza Straż Pożarna Rzeszów-Zalesie Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rzeszów Zalesie 1 504 975,00 849 778,75
40 Ochotnicza Straż Pożarna w Zabratówce

(Gmina Chmielnik)

Doposażenie techniczne OSP Zabratówka w niezbędne pojazdy i sprzęt ratowniczy 581 593,50 465 274,80
41 Ochotnicza Straż Pożarna w Oleszycach Zakup samochodu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych dla OSP Oleszyce 1 447 236,50 839 979,00
42 Gmina Głogów Małopolski Poprawa systemu ratowniczo -gaśniczego na terenie Gminy Głogów Małopolski 1 577 850,00 850 000,00
43 Gmina Radomyśl nad Sanem Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup pojazdu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałowicach w Gminie Radomyśl nad Sanem 806 045,60 604 534,20
44 Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Oleszycach

(Gmina Oleszyce)

Zakup samochodu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych dla OSP Stare Oleszyce 1 355 000,00 839 979,00
45 Ochotnicza Straż Pożarna w Straszęcinie

(Gmina Żyraków)

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Straszęcinie 1 000 000,00 845 000,00
46 Ochotnicza Straż Pożarna w Żyrakowie Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Żyrakowie 1 000 000,00 790 000,00
47 Gmina Sanok Poprawa systemu ratownictwa na terenie Gminy Sanok poprzez doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach 1 244 975,00 849 978,75
48 Ochotnicza Straż Pożarna w Nagoszynie

(Gmina Żyraków)

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nagoszynie 1 000 000,00 825 000,00
49 Gmina Wiśniowa Rozwijanie systemów ratownictwa dla jednostek OSP w KSRG w Gminie Wiśniowa 1 004 418,00 850 000,00
50 Gmina Wadowice Górne Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Wadowice Górne 1 554 829,47 850 000,00
51 Miasto Radymno Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP z terenu Miasta Radymna 657 947,37 559 255,26
52 Gmina Komańcza Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi 606 622,02 515 628,71
53 Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach Dolnych

(Gmina Pilzno)

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach Dolnych 1 250 000,00 850 000,00
54 Gmina Fredropol Nadzieja ratunkowa: Wsparcie dla systemów ratownictwa 545 990,15 464 091,62
55 Ochotnicza Straż Pożarna w Pilźnie Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilźnie 1 250 000,00 850 000,00
56 Gmina Stubno Zakup pojazdu lekkiego wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub awarii przez OSP Stubno 998 382,00 573 839,08
57 Gmina Błażowa Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w Futomie 1 150 000,00 839 000,00
58 Gmina Iwierzyce Rozwijanie systemu ratownictwa w Gminie Iwierzyce 1 254 975,12 850 000,00
59 Gmina Jedlicze Wzmocnienie potencjału technicznego Jednostek OSP w Gminie Jedlicze w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń 1 200 000,00 850 000,00
60 Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełkowie

(Gmina Przecław)

Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego z napędem 4 x 4 do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych dla OSP Kiełków jako element wzmocnienia potencjału Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 442 200,00 372 200,00
61 Gmina Tarnowiec Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gminie Tarnowiec poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi 427 426,50 354 764,00
62 Ochotnicza Straż Pożarna Godowa Dolna

(Gmina Strzyżów)

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Godowa Dolna 749 603,37 637 162,86
63 Gmina Skołyszyn Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gm. Skołyszyn poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi 1 007 000,00 830 000,00
64 Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zakup samochodów ratowniczych, przyczepy oraz dronów na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczych przez Grupę Regionalną Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupę Bieszczadzką 1 040 000,00 800 000,00
65 Gmina Dynów Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Dynów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie 1 450 000,00 850 000,00
66 Gmina Przecław Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu 1 204 975,12 850 000,00
67 Gmina Krzeszów Zakup samochodu bojowo-ratowniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Krzeszów 1 311 197,37 850 000,00
68 Gmina Jasło Doposażenie jednostek OSP KSRG z gminy Jasło w sprzęt oraz pojazdy do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych 1 000 000,00 799 000,00
69 Gmina Wielopole Skrzyńskie Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostki OSP wpisanej do KSRG z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie 1 431 797,37 850 000,00
70 Gmina Kołaczyce Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gm. Kołaczyce poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi 1 250 000,00 830 000,00
71 Gmina Harasiuki Rozwijanie systemu ratownictwa – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego typu lekkiego oraz wyposażenie jednostki OSP włączonej do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego z terenu Gminy Harasiuki 589 459,64 483 557,31
72 Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie

(Gmina Ostrów)

Zakup samochodu ciężkiego dla OSP Ostrów 1 500 000,00 850 000,00
73 Gmina Sokołów Małopolski Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Sokołowie Małopolskim 1 299 975,00 798 380,04
74 Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej

(Gmina Czarna, Pow. Łańcucki)

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Czarna 1 600 000,00 830 000,00
75 Gmina Chorkówka Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Chorkówka w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń. 1 304 975,00 800 000,00
76 Gmina Brzyska Zakup specjalistycznego sprzętu oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brzyska w celu zwalczania i zapobiegania zagrożeń 1 310 974,00 849 998,00
77 Ochotnicza Straż Pożarna w Bóbrce

(Gmina Solina)

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bóbrce 1 512 197,37 850 000,00
78 Gmina Besko Wzmocnienie potencjału OSP w gminie Besko w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń 591 315,87 502 618,49
79 Gmina Dukla Wzmocnienie potencjału technicznego jednostek OSP z terenu Gminy Dukla w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych 1 000 000,00 700 000,00
80 Gmina Wojaszówka Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łączki Jagiellońskie 1 400 000,00 850 000,00
81 Ochotnicza Straż Pożarna w Nozdrzcu Rozwój systemu ratownictwa w OSP KSRG Nozdrzec poprzez zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem 405 457,20 344 638,62
82 Gmina Brzostek Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie gm. Brzostek poprzez doposażenie jednostek OSP należących do KSRG w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi 1 814 650,86 850 000,00
83 Gmina Miejska Dynów Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie wraz z wyposażeniem 1 050 000,00 840 000,00
84 Gmina Lubaczów Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Baszni Dolnej 1 400 000,00 850 000,00
85 Gmina Padew Narodowa Przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Padew Narodowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Padwi Narodowej 1 400 000,00 810 000,00
86 Ochotnicza Straż Pożarna w Laszkach Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Laszkach 1 300 000,00 800 000,00
87 Ochotnicza Straż Pożarna w Uhercach Mineralnych Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki OSP Uherce Mineralne 748 397,37 636 137,76
88 Gmina Nowa Dęba Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowie w Gminie Nowa Dęba 1 230 000,00 840 000,00
89 Gmina Miasto Krosno Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasto Krosno 1 603 000,00 850 000,00
90 Ochotnicza Straż Pożarna w Podgrodziu

(Gmina Dębica)

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Podgrodziu 292 455,00 242 737,65
91 Gmina Grębów Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grębów 1 363 634,25 835 000,00
92 Gmina Bojanów Wzmocnienie zabezpieczenia OSP w Gminie Bojanów celem zapobiegania zagrożeń 572 528,40 458 022,72
93 Gmina Leżajsk Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Leżajsk w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń 1 271 875,00 849 978,75
94 Gmina Osiek Jasielski Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Świerchowa. 1 177 975,12 849 999,99
95 Gmina Zaklików Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez doposażenie jednostek OSP z Gminy Zaklików 839 755,21 705 394,37
96 Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zarczyckiej

(Gmina Nowa Sarzyna)

Zakup pojazdu do prowadzenia akcji ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zarczyckiej 1 002 000,00 850 000,00
97 Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnobrzegu os. Sobów Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Tarnobrzeg os. Sobów 1 549 975,00 829 978,25
98 Ochotnicza Straż Pożarna w Łukawcu

(Gmina Wielkie Oczy)

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukawcu 1 175 625,39 502 878,18
99 Gmina Nowy Żmigród Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie Gminy Nowy Żmigród 1 500 000,00 850 000,00
100 Ochotnicza Straż Pożarna w Cholewianej Górze

(Gmina Jeżowe)

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cholewianej Górze 572 900,25 458 320,20
101 Gmina Narol Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu 1 160 447,37 850 000,00
102 Gmina i Miasto Nisko Podniesienie efektywności działania systemu ratownictwa, przeciwdziałania zagrożeniom i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych na terenie gminy i miasta Nisko 999 690,00 836 136,50
103 Miasto i Gmina Dubiecko Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP z terenu Miasta i Gminy Dubiecko 1 628 777,37 847 327,69
104 Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu Wzmocnienie potencjału technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 860 051,36 722 443,14
105 Gmina Grodzisko Dolne Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Grodzisko Dolne Miasto 1 264 520,00 839 979,00
106 Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku Górnym Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Grodzisko Górne 1 265 000,00 839 979,00
107 Ochotnicza Straż Pożarna w Nizinach

(Gmina Orły)

Poprawa poziomu bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom w Gminie Orły poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nizinach 1 230 000,00 800 000,00
108 Gmina Pysznica Zwiększenie potencjału ratowniczego w gminie Pysznica 1 128 250,00 790 000,00
109 Ochotnicza Straż Pożarna im. Mariana Szuby w Bratkówce

(Gmina Wojaszówka)

Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bratkówka 1 500 000,00 850 000,00
110 Gmina Zaleszany Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Zaleszany w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń 1 104 975,00 699 982,50
111 Ochotnicza Straż Pożarna w Pustyni Dobrze wyposażona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustyni – bezpieczna Gmina Dębica 311 972,10 256 934,88
112

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyżnem

(Gmina Czudec)

Wsparcie systemu ratownictwa jednostki OSP Wyżne poprzez zakup specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 1 200 000,00 850 000,00
113

Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowcach

(Gmina Lesko)

Podniesienie standardów i możliwości operacyjnych OSP w Jankowcach 885 616,05 752 773,64
RAZEM 121 171 163,97 81 732 644,88

Fotografia nagłówkowa: Anna Magda, Biuro Prasowe UM Województwa Podkarpackiego


Napisz do autora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »