Posłowie znów zajmą się dodatkami do emerytur dla strażaków OSP

Po ponad dwóch latach wraca temat dodatków emerytalnych dla strażaków-ochotników uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Posłowie pochylą się nad projektem ustawy podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

8 stycznia na posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie Obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy przyznania osobom, które przez co najmniej 10 lat były członkami ochotniczej straży pożarnej dodatku do emerytury w wysokości 20 zł za każdy udokumentowany rok, podczas którego ubezpieczeni brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Obywatelski projekt ustawy do Sejmu został wniesiony w listopadzie 2016 roku. W trakcie VIII kadencji Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu na posiedzeniu Sejmu. Posłowie zdecydowali wówczas o skierowaniu go do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Do końca zeszłej kadencji nie zdołał on jednak opuścić żadnej z nich. Jako projekt obywatelski, w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji.

Postulat przyznania strażakom dodatków emerytalnych nie jest nowy. Pierwszy raz pojawił się w V oraz kolejnych kadencjach, jako projekt zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a także poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ze względu na koniec kadencji nigdy nie udało się dokończyć procesu legislacyjnego w Sejmie. W przeszłości kolejne Rady Ministrów dwukrotnie wyrażały negatywne stanowisko w stosunku do projektów poselskich. Wskazywano m.in. na wysokie koszty realizacji ustaw, a także trudności związane z ustaleniem rzeczywistej liczby osób uprawnionych do pobierania dodatków. Podobne stanowisko Rada Ministrów wyraziła wobec tego projektu jeszcze w poprzedniej kadencji.

Warto przypomnieć, że pod projektem obywatelskim zebrano ponad 212,5 tysiąca podpisów obywateli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »