POWÓDŹ 2022: Ćwiczenia manewrowe w powiecie pińczowskim

22 czerwca 2022 r. na terenie gminy Pińczów odbyły się ćwiczenia powiatowe pk. „ POWÓDŹ 2022”. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania JOP do prowadzenia działań powodziowych oraz koordynacja działań podmiotów ratowniczych z powiatów pińczowskiego, kieleckiego i buskiego.

Scenariusz ćwiczeń obejmował trzy zasadnicze epizody.

Epizod I

Gwałtowna ulewa powodująca lokalne podtopienia tzw. „Powódź błyskawiczna” była przyczyną wjechania samochodu osobowego do zalewu powstałego po wyrobisku kopalnianym w miejscowości Gacki w gminie Pińczów. Samochodem podróżowały dwie osoby. Tam strażacy udzielali pomocy poszkodowanym wydobytym z powierzchni wody jak również w ww. epizodzie doskonalono współpracę ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno-Nurkowego z JRG 2 w Kielcach.

Epizod II

Na skutek długotrwałych opadów deszczu następuje podniesienie  poziomu rzeki Nidy do stanu alarmowego. Brakuje około 20 cm do przelania się wody przez koronę wałów. Prognozy meteorologiczne przywidują dalszy wzrost poziomu wody na rzece. Przelanie przez koronę wału spowoduje jego zniszczenie i zalanie miejscowości Pińczów. Podjęte działania to podwyższenie korony wałów o 40 cm  poprzez układanie worków z piachem oraz rozłożenie rękawów przeciwpowodziowych na lewym brzegu wału na odcinku około 300 metrów.

Epizod III

W miejscowości Pińczów, na wyspie zalewu stacjonuje wędrowny obóz harcerski liczący 20 osób. Na skutek gwałtownych zjawisk meteorologicznych, tj. gwałtownych i intensywnych opadów deszczu oraz silnego i porywistego wiatru kierownik obozowiska zgłosił potrzebę ewakuacji 8 osób z wyspy. W ww. epizodzie we współpracy z zastępami z powiatu buskiego ewakuowano poszkodowanych oraz udzielono im kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W ćwiczeniach udział wzięły 22 zastępy JOP, 107 strażaków.

Po zakończeniu manewrów ich podsumowania dokonał Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Piotrowski  oraz Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie  bryg. Grzegorz Karwat. Komendanci wysoko ocenili przygotowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej do prowadzenia ww. działań oraz podziękowali strażakom oraz służbom współpracującym za udział w ćwiczeniach.

Opracowanie : st. kpt. Mateusz Tarka– KP PSP Pińczów
Zdjęcia : Sylwia Głuch- KP PSP Pińczów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »