Projekt ustawy o OSP. MSWiA zdradza główne założenia

W samo południe, w siedzibie MSWiA odbyła się dziś konferencja prasowa, na której wiceminister Maciej Wąsik przedstawił główne założenia projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. W konferencji uczestniczył również szef resortu Mariusz Kamiński i komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

O potrzebie powstania ustawy kompleksowo regulującej sprawy ochotniczych straży pożarnych mówi się od około dwóch lat. Zapowiedzi o pracach nad projektem takiej ustawy pojawiły się jeszcze za poprzedniego kierownictwa MSWiA i Państwowej Straży Pożarnej. Dziś poznaliśmy pierwsze efekty pracy zespołu z Komendy Głównej PSP, który pod kierunkiem zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adama Koniecznego opracował projekt. Już na wstępie dzisiejszej konferencji szef MSWiA, Mariusz Kamiński zauważył, że jest to pierwszy w historii projekt ustawy, która kompleksowo ureguluje wszystkie kwestie dotyczące funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.

Podczas konferencji prasowej sekretarz stanu w MSWiA, Maciej Wąsik zaprezentował najistotniejsze propozycje dla strażaków ochotniczych straży pożarnych, jakie zapisano w projekcie. Za najważniejszą propozycję uznano wprowadzenie dodatków do emerytur dla strażaków-ochotników, w wysokości 1/14 minimalnego wynagrodzenia. Będą one przysługiwały wszystkim strażakom, którzy udokumentują co najmniej 25-letni staż czynnego członkostwa w OSP i udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W ustawie znajdą się również kompleksowe regulacje dotyczące świadczeń dla strażaków związanych z uczestnictwem w działaniach ratowniczych, w tym kwestie zwolnień z zakładów pracy na czas udziału w akcjach oraz odszkodowań i ekwiwalentów. Wiceszef MSWiA zapowiedział, że we wszystkich komendach wojewódzkich PSP zostaną powołani zastępcy komendanta, którzy będą zajmowali się nadzorem i koordynacją spraw dotyczących ochotniczych straży pożarnych. Jak przekazano, w projekcie znalazły się także przepisy, które umożliwią ochotniczym strażom pożarnym organizację imprez integracyjnych, z pominięciem przepisów ustawy o imprezach masowych, przy czym dochód z takiej działalności będzie musiał być wykorzystany na cele statutowe.

Autorzy projektu zaproponowali również wprowadzenie legitymacji służbowych dla strażaków-ochotników, dzięki którym mogliby korzystać z ulg, np. za przejazd środkami komunikacji zbiorowej. Ostatnią z omówionych propozycji, jest ustanowienie dwustopniowego odznaczenia dedykowanego wyłącznie strażakom-ochotnikom. Pierwszym jest odznaka Świętego Floriana, za zasługi dla społeczności lokalnej, którą nadawać ma Minister Spraw Wewnętrznych, zaś drugim będzie Krzyż św. Floriana – nadawana przez Prezydenta RP, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych.

Niedługo po zakończeniu konferencji rozpoczęto konsultacje. Projekt został przesłany m.in. do Związku OSP RP. Został również omówiony przez komendanta głównego PSP na wideokonferencji z komendantami powiatowymi i miejskimi z całej Polski. Dotychczas nie został jednak opublikowany na portalu Rządowego Centrum Legislacji.

W całej Polsce funkcjonuje obecnie ponad 16 tys. ochotniczych straży pożarnych, zrzeszających ok. 700 tys. członków. Około 200 tys. z nich posiada aktualne uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Fotografia nagłówkowa: MSWiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »