Projekt ustawy o OSP na Radzie Ministrów

Rozpatrzenie projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych było głównym tematem wczorajszego posiedzenia Rady Ministrów. Chociaż nie wszystkim członkom rządu projekt się spodobał, to niespodzianki nie było, Rada Ministrów projekt przyjęła. Oznacza to, że projektem zajmą się niebawem parlamentarzyści.

Rada Ministrów przyjęła na wtorkowym (26.10) posiedzeniu przygotowany przez MSWiA projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Projektem zajmie się wkrótce Sejm. Zgodnie z zamysłem autorów, przepisy nowej ustawy miałyby zacząć funkcjonować już od nowego roku i jeżeli ustawa gładko przejdzie przez Parlament jest jeszcze na to szansa.

Celem wprowadzenia nowej ustawy jest kompleksowa regulacja prawna zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych.

Rząd chce poprawić sytuację Ochotniczych Straży Pożarnych, wzmocnić ich rolę oraz uhonorować wieloletnią i ofiarną służbę strażaków ochotników (…). Nowe rozwiązania to również wyraz docenienia działań strażaków ratowników OSP na rzecz lokalnych społeczności – czytamy na stronach rządowych.

Najważniejszym spośród proponowanych przez projektodawców rozwiązań jest wprowadzenie tzw. świadczeń ratowniczych, w formie dodatku do emerytur dla strażaków-ochotników. Dodatek będzie przysługiwał tym strażakom, którzy osiągną wiek emerytalny, a także udokumentują 25-letni staż udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jeśli ustawa wejdzie w życie, świadczenie będzie wypłacane co miesiąc przez ZE-R MSWiA. Jego początkowa wysokość wyniesie 200 złotych. Jednak ma on być regularnie waloryzowany.

W projekcie ustawy znalazła się propozycja wprowadzenia legitymacji strażaka-ochotnika, dzięki którym możliwe będzie korzystanie przez posiadacza z różnego rodzaju zniżek. Wprowadzone zostaną również dwa nowe odznaczenia dedykowane członkom ochotniczych straży pożarnych, w tym członkom MDP. Projekt przewiduje wzmocnienie ochrony prawnej druhów-ochotników. Uregulowane zostały kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku na zdrowiu/śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych, jak również w drodze na alarm do strażnicy. Nowe przepisy dadzą również możliwość pełnienia funkcji kierowcy samochodu pożarniczego strażakom OSP, którzy ukończyli 65 rok życia, ale posiadają stosowne uprawnienia oraz aktualne badania lekarskie, dopuszczające do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. W projekcie znalazły się przepisy dające możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, ale…

Z całą pewnością nie wszyscy członkowie rządu byli z niego zadowoleni. Jak wynika ze stanowiska Ministerstwa Finansów, które w połowie lipca zostało przesłane do MSWiA, resort nie jest przeciwny wprowadzeniu rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy o OSP. Zwraca jednak uwagę, że projekt zakłada wzrost wydatków z budżetu państwa, związanych z wprowadzeniem świadczeń ratowniczych. Wedle szacunków, w najbliższych dziesięciu latach ten wzrost wyniesie ok. 2 mld zł. Tymczasem główny wysiłek państwa skierowany jest na zapobieganie i przeciwdziałanie epidemii Covid-19, jak również przeciwdziałanie jej skutkom społeczno-gospodarczym.

Tym samym wszelkie propozycje legislacyjne generujące dodatkowe skutki dla budżetu państwa powinny podlegać szczególnej weryfikacji i ocenie pod względem konieczności ich inicjowania – czytamy w piśmie skierowanym do wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika przez sekretarza stanu w MF Sebastiana Skuzę.

W tym samym piśmie Sebastian Skuza przypomina, że:

dodatkowe wydatki wynikające z projektowanych przepisów powiększą zgłaszany przez MSWiA niedobór środków w budżecie i staną się dodatkowym kosztem do sfinansowania ze środków budżetu państwa w 2022 r. oraz latach kolejnych.

W opinii Ministerstwa Finansów nie jest to więc najlepszy czas na wprowadzanie tego typu regulacji.

MSWiA odpowiedziało, że środowisko ochotników od wielu lat oczekują na tą ustawę. Ministerstwo uspokaja, że wydatki budżetu będą znikome i wyniosą ok. 19,5 mln złotych (będą dotyczyć 18 etatów w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA, zaś:

Wydatki budżetu państwa związane z wypłatą świadczenia ratowniczego nie są związane z wynagrodzeniami strażaków ochotników, lecz stanowią wyraz uznania dla osób, które znaczną część życia poświęciły działalności publicznej.

Do końca roku zostało już stosunkowo nie wiele czasu. Najbardziej prawdopodobne więc, że projekt trafi pod obrady Sejmu na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 16 i 17 listopada br. Zagadką pozostaje, czy parlamentarzystom uda się zakończyć prace nad ustawą jeszcze w tym roku.

Fotografia nagłówkowa, ilustracyjna: KPRM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »