Strażacy w walce z koronawirusem. Czy są bezpieczni?

Od poniedziałku służby prowadzą kontrole sanitarne na dawnych i funkcjonujących przejściach granicznych. Są to działania profilaktyczne, mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się zarażeń nowym koronawirusem. Uczestniczą w nich również strażacy Państwowej Straży Pożarnej.

Kontrole realizowane są na sześćdziesięciu punktach na zewnętrznej i wewnętrznej granicy państwa. W akcji uczestniczy ponad 250 strażaków, głównie z przygranicznych komend powiatowych PSP. Do zadań strażaków należy organizacja zaplecza dla punktów kontrolnych (rozstawienie namiotów i ich zasilanie), a także badanie osób wjeżdżających do kraju.

Strażacy wypełniają formularz lokalizacyjny kierowcy i pasażera, w którym służby zbierają informacje o tym, dokąd udają się podróżni. Badanie, którym również zajmują się strażacy to wykonanie pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Termometry zostały przekazane przez wojewodów. Jak przekazał wczoraj rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP, st. kpt. Krzysztof Batorski tylko we wtorek i w środę strażacy zmierzyli temperaturę u ponad 40 tys. podróżnych, którzy przekroczyli granicę z Polską w niemal 13 tys. pojazdów.

Udział strażaków, a przede wszystkim wykonywanie przez nich pomiarów temperatury ciała wjeżdżających do kraju osób wzbudził nie małe kontrowersje. Chodzi przecież o bezpieczeństwo strażaków oraz ich rodzin. Problem był tematem listu, jaki do szefa Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka skierowali przedstawiciele związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Bartłomiej Mickiewicz (KSP NSZZ „Solidarność”), Krzysztof Oleksak (ZZ ZZS „Florian”) i Krzysztof Hetman (ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa) zapytali Andrzeja Bartkowiaka m.in. o podstawy prawne i tryb skierowania funkcjonariuszy PSP do tych działań, przeszkolenie i przygotowanie strażaków w zakresie sanitarno-epidemiologicznym, a także jakie środki ochrony osobistej otrzymali strażacy biorący udział w akcji oraz czy zapewniają one skuteczną ochronę. Liderzy pożarniczych związków zawodowych pytają również o to, kto poniesie odpowiedzialność za ewentualne skutki zarażenia strażaka wirusem SARS-CoV-2 oraz czy strażacy będą poddawani profilaktycznym badaniom. Zaapelowali również do komendanta głównego PSP o ograniczenie działań PSP do niezbędnego minimum do czasu uregulowania wszystkich kwestii związanych z udziałem strażaków w działaniach, jak również do czasu wyposażenia strażaków we właściwe środki ochrony indywidualnej oraz przeszkolenia ich z procedurami postępowania względem koronawirusa.

Oficjalnej odpowiedzi komendanta głównego PSP do wszystkich kwestii poruszonych  przez związki zawodowe w stanowisku jeszcze nie było. Odniesieniem do niektórych jest z pewnością komunikat KCKRiOL opublikowany na stronie internetowej KG PSP, w którym Centrum poinformowało, że:

Zabezpieczenie osobiste ratowników PSP wynika z rekomendacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Minimalne wyposażenie ochronne strażaka składa się z: kombinezonu ochronnego kategorii III (typ 3B lub 4B), gogli lub okularów ochronnych, maseczek filtrujących typu FFP2 lub FFP3, rękawic nitrylowych lub w przypadkach szczególnych maski pełnotwarzowej z filtropochłaniaczem. Działania PSP w tym zakresie są realizowane pod nadzorem lub w uzgodnieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną MSWiA na danym terenie.

Obecnie działania PSP związane z walką z koronawirusem koncentrują się na granicy państwowej. Oprócz tego przy wyznaczonych przez wojewodów szpitalach, Państwowa Straż Pożarna ustawiła 56 namiotów, które stanowić mają przyszpitalne polowe izby przyjęć ukierunkowane na przyjmowanie pacjentów zarażonych lub podejrzewanych o zarażenie koronawirusem. W tych działaniach jak informuje KCKRiOL udział bierze ponad 350 strażaków. Ich zadaniem jest zapewnienie ciągłej gotowości tych punktów pod względem technicznym.

Jak informuje Komenda Główna PSP:

Wszystkie działania, które od kilku dni prowadzi Państwowa Straż Pożarna w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem mają charakter wspomagający działania innych służb i instytucji.

Strażacy w działaniach profilaktycznych wspierają m.in służby medyczne i sanitarno-epidemiologiczne, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, Krajową Administrację Skarbową i wojsko.

Fotografia nagłówkowa: Twitter KP PSP Police

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »