Pass k. Błonia: Ćwiczenia pk. „Bayer 2022”

W dniu 23.06.2022 na terenie Centralnego Magazynu Dystrybucyjnego BAYER Sp. z o.o. w miejscowości Pass koło Błonia odbyły się ćwiczenia manewrowe pod kryptonimem „Bayer 2022”.

W dniu 23.06.2022 na terenie Centralnego Magazynu Dystrybucyjnego BAYER Sp. z o.o. w miejscowości Pass koło Błonia odbyły się ćwiczenia manewrowe pod kryptonimem „Bayer 2022”.

Ćwiczenia rozpoczął odprawą st. bryg Rober Nowakowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim, który przywitał zaproszon ych gości i strażaków oraz przedstawił cele i założenia.

Celem głównym było doskonalenie wiedzy i umiejętności podczas działań ratowniczo- gaśniczych na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Natomiast do zadań szczegółowych należało:

  • zapoznanie z obiektem, terenem, zaopatrzeniem wodnym do celów przeciwpożarowych, sposobami zabezpieczenia ppoż. obiektu, specyfiką występujących zagrożeń, lokalizacją i rozmieszczeniem obiektów i drogi pożarowej.
  • doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych,
  • weryfikowanie gotowości operacyjnej sił i środków do wykonywania działań ratowniczych,
  • weryfikowanie przygotowania obiektów bądź terenów do prowadzenia działań ratowniczych.
  • dokonanie sprawdzenia czasów dojazdu dysponowanych sił i środków,
  • doskonalenie współdziałania między zastępami PSP i OSP,
  • sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników oraz gotowości operacyjno-technicznej sił i środków funkcjonujących w ramach KSRG,
  • doskonalenie technik ratownictwa wysokościowego i medycznego w zakresie podstawowym,
  • sprawdzenie gotowości do działań Kompani Gaśniczej „ Grodzisk”.

W manewrach brały udział siły i środki z terenu powiatu warszawskiego zachodniego zarówno z JRG i OSP oraz Kompania Gaśnicza „Grodzisk” w skład której, wchodzą siły i środki JRG i OSP z powiatów: grodziskiego, pruszkowskiego, żyrardowskiego, piaseczyńskiego, sochaczewskiego, powiatu warszawskiego zachodniego oraz miasta stołecznego Warszawy którą dowodził st. bryg. Piotr Księżak Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Mazowieckim.

Ponadto w działania zaangażowane były instytucje takie jak: Pracownicy Firmy Bayer, Policja, WIOŚ, Powiatowe Zarządzanie Kryzysowe, burmistrz miasta Błonie Zenon Reszka.

Nad całością manewrów czuwał kierownik ćwiczeń Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie st. bryg. Jacek Gaczkowski.

Opracowanie: Komenda Powiatowa PSP w powiecie Warszawskim Zachodnim
Zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w powiecie Warszawskim Zachodnim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »